Din veiviser til relevant informasjon.

Privat
Arbeidstaker
Sist oppdatert: 17.01.2022

Hvis du blir syk eller ufør når du jobber i Sverige

Sverige og Norge har ulike regler gjeldende erstatningsnivå og karensdager når du blir syk og skal ha sykepenger.

Når du er ansatt i Sverige og blir syk, skal arbeidsgiveren din betale sykelønn de første 14 dagene. Dersom du er syk i 14 dager skal arbeidsgiveren din skal sykemelde deg og du må søke om sykepenger.

Når det blir aktuelt å søke om sykepenger kan du ta kontakt med Försäkringskassan for registrering Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.. Du trenger ikke kontakte Försäkringskassan før du har behov for erstatning.

Som arbeidstaker har du rett til sykepenger fra første ansettelsesdag.

Bosatt i Norge og uførepensjon fra Sverige

Dersom du er bosatt i Norge og har uførepensjon fra Sverige ("sjukersättning") er det viktig å huske på at du må søke om alderspensjon fra Sverige når du fyller 65 år.

Søknad om alderspensjon i Sverige gjøres via NAV pensjon.

Fant du den informasjonen du trengte?

Grensetjenestens oppgave er å veilede deg til relevant informasjon fra myndigheter i Norge og Sverige. Finner du ikke svar på spørsmålet ditt eller har du spørsmål rundt informasjonen du finner så ta kontakt med oss.

Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner.

Innholdet på nettstedet er av generell karakter og ikke juridisk bindende. Innholdet er sammenfattet av Grensetjänsten Norge-Sverige og oppdateres kontinuerlig. Vi kan ikke garantere at informasjonen til enhver tid er oppdatert og korrekt. Grensetjänsten Norge-Sverige og våre samarbeidspartnere reserverer seg for feilaktig eller manglende informasjon på hjemmesiden. Hvis du ønsker spesifikk informasjon om din situasjon, anbefaler vi at du tar kontakt med de aktuelle myndigheter.

Inloggade ser detta