Din veiviser til relevant informasjon.

Privat
Arbeidstaker
Sist oppdatert: 13.05.2022

Skatt når du er ansatt i Sverige

Når du jobber for en svensk arbeidsgiver er du skattepliktig i Sverige for den lønnen som er opptjent der. Det finnes enkelte unntak.

Skatteverket har en guide om temaet som er et godt utgangspunktfor deg som er nylig ansatt i Sverige:

Skatteplikt når du bor og jobber i Sverige

Hvis du er bosatt i Sverige, har fast opphold i Sverige eller har vesentlig tilknytning til Sverige, er du fullt skattepliktig i Sverige. Dette innebærer at du er skattepliktig for alle inntekter du har både i Sverige og i utlandet.

Les mer om full skatteplikt på Nordisk eTax Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Skatteplikt når du bor i Norge og pendler til en jobb i Sverige

Hvor lenge du oppholder deg i Sverige avgjør om du omfattes av reglementet om særskilt skatt (SINK) eller ordinær skatt (A-skatt). Skatteordningene er ulike for henholdsvis dagpendling og ukespendling.

Les mer hos Skatteverket "Hur länge ska du jobba i Sverige?" Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Skatteplikt når du jobber for en svensk arbeidsgiver fra hjemmekontor i Norge

Arbeider du på hjemmekontor eller et annet sted i det landet der du bor, skal lønnen for den delen av arbeidet bare skattlegges i det landet der du bor. Dette gjelder alt arbeid som er utført i det landet der du bor uavhengig av om det er planlagt eller mer tilfeldig.

Kontakt Skatteverket for mer informasjon om hva som gjelder for deg. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Unntak i skattereglene for grensegjengere

Finn ut om du regnes som grensgjenger. Grensegjenger er den som bor i en grenskommune, og jobber i en grenskommune i det andre landet. Om du er grensegjenger betaler du sosiale avgifter av din lønnsinntekt til Sverige og skatt av din lønnsinntekt til Norge. Du må søke om "SINK-beslut" på 0% ved skatteregistrering i Sverige.

Les om skatteregler for grensegjengere

Fant du den informasjonen du trengte?

Grensetjenestens oppgave er å veilede deg til relevant informasjon fra myndigheter i Norge og Sverige. Finner du ikke svar på spørsmålet ditt eller har du spørsmål rundt informasjonen du finner så ta kontakt med oss.

Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner.

Innholdet på nettstedet er av generell karakter og ikke juridisk bindende. Innholdet er sammenfattet av Grensetjänsten Norge-Sverige og oppdateres kontinuerlig. Vi kan ikke garantere at informasjonen til enhver tid er oppdatert og korrekt. Grensetjänsten Norge-Sverige og våre samarbeidspartnere reserverer seg for feilaktig eller manglende informasjon på hjemmesiden. Hvis du ønsker spesifikk informasjon om din situasjon, anbefaler vi at du tar kontakt med de aktuelle myndigheter.

Inloggade ser detta