Din veiviser til relevant informasjon.

Næringsvirksomhet
Bedrift
Arbeidsgiver
Sist oppdatert: 2023-03-10

De færreste må registrere filial i Sverige

I visse situasjoner må et utenlandsk selskap registrere en filial når de har virksomhet i Sverige, men de aller fleste kan drive virksomheten gjennom sitt norske foretak. Det er Bolagsverket som håndterer registrering av filial og andre organisasjonsformer i Sverige. Finn ut hva som gjelder for din virksomhet.

Skatte- og avgiftsregistrering til Skatteverket

Utenlandske selskap som utfører arbeid i Sverige skal registrere seg hos Skatteverket. Du kan registrere virksomheten digitalt uten svensk Bank-ID/e-legitimasjon. Det samme skjemaet blir også brukt for å registrere selskapet for F-skatt, moms og som arbeidsgiver.

Les mer: norsk-bedrift-i-sverige

Bedrifter som allerede har en filial eller annen selskapsform (med svensk org.nummer) i Sverige skal istedenfor bruke følgende skjema:
ordinarie företagsregistrering på Skatteverket (PDF SKV4620) Lenke til et annet nettsted.

Hvor skal dine ansatte betale inntektsskatt?

Skatteplikten til dine ansatte varierer ut ifra hver enkeltes situasjon.

Betaling av ansattes sosiale avgifter

Ansatte som jobber i mer en ett land bør søke om et A1-sertifikat som fastsetter hvilket land de er sosialforsikret i (medlem i folketrygden) og dermed hvor arbeidsgiver skal betale sosiale avgifter. Man kan bare være sosialforsikret i ett land av gangen.

Man søker om A1 sertifikat i det landet man bor i.

Registrering av ansatte som er "utstasjonerte"

Når personal er utstasjonert i et annet EU/EØS-land skal de registreres i et utstasjoneringsregister.

Men ikke alle oppdrag i Sverige defineres som utstasjonering. Finn ut om registreringskravet gjelder for ditt oppdrag.

Dersom kravet på registrering gjelder for deg skal de ansatte det gjelder være registrert senest samme dag som arbeidstakeren påbegynner arbeidet i Sverige.

Elektronisk id-kort for personal i byggbransjen

Akkurat som i Norge skal all personale som oppholder seg på byggeplasser ha id-kort. Det vanligste systemet for denne typen legitimasjon heter ID06.

Fant du den informasjonen du trengte?

Grensetjenestens oppgave er å veilede deg til relevant informasjon fra myndigheter i Norge og Sverige. Finner du ikke svar på spørsmålet ditt eller har du spørsmål rundt informasjonen du finner så ta kontakt med oss:

Inloggade ser detta