Din veiviser til relevant informasjon.

Næringsvirksomhet
Bedrift
Arbeidsgiver
Sist oppdatert: 14.06.2023

De færreste må registrere filial i Sverige

I visse situasjoner må et utenlandsk selskap registrere en filial når de har virksomhet i Sverige, men de aller fleste kan drive virksomheten gjennom sitt norske foretak. Det er Bolagsverket som håndterer registrering av filial og andre organisasjonsformer i Sverige. Finn ut hva som gjelder for din virksomhet.

Skatte- og avgiftsregistrering til Skatteverket

Utenlandske selskap som utfører arbeid i Sverige skal registrere seg hos Skatteverket. Du kan registrere virksomheten digitalt uten svensk Bank-ID/e-legitimasjon. Det samme skjemaet blir også brukt for å registrere selskapet for F-skatt, moms og som arbeidsgiver.

Les mer: norsk-bedrift-i-sverige

Bedrifter som allerede har en filial eller annen selskapsform (med svensk org.nummer) i Sverige skal istedenfor bruke følgende skjema:
ordinarie företagsregistrering på Skatteverket (PDF SKV4620) Lenke til et annet nettsted.

Hvor skal dine ansatte betale inntektsskatt?

Skatteplikten til dine ansatte varierer ut ifra hver enkeltes situasjon.

Betaling av ansattes sosiale avgifter

Ansatte som jobber i mer en ett land bør søke om et A1-sertifikat som fastsetter hvilket land de er sosialforsikret i (medlem i folketrygden) og dermed hvor arbeidsgiver skal betale sosiale avgifter. Man kan bare være sosialforsikret i ett land av gangen.

Man søker om A1 sertifikat i det landet man bor i.

Registrering av ansatte som er "utstasjonerte"

Når personal er utstasjonert i et annet EU/EØS-land skal de registreres i et utstasjoneringsregister.

Men ikke alle oppdrag i Sverige defineres som utstasjonering. Finn ut om registreringskravet gjelder for ditt oppdrag.

Dersom kravet på registrering gjelder for deg skal de ansatte det gjelder være registrert senest samme dag som arbeidstakeren påbegynner arbeidet i Sverige.

Elektronisk id-kort for personal i byggbransjen

Akkurat som i Norge skal all personale som oppholder seg på byggeplasser ha id-kort. Det vanligste systemet for denne typen legitimasjon heter ID06.

Fant du den informasjonen du trengte?

Grensetjenestens oppgave er å veilede deg til relevant informasjon fra myndigheter i Norge og Sverige. Finner du ikke svar på spørsmålet ditt eller har du spørsmål rundt informasjonen du finner så ta kontakt med oss.

Lämna särskilda uppgifter

Utländska företag som bedriver verksamhet i Sverige men utan att göra det från fast driftställe ska i vissa fall från och med år 2022 lämna "särskilda uppgifter" för inkomstår/beskattningsår 2021. I dessa fall ska företagen inte lämna någon inkomstdeklaration, trots att de fått en förtryckt deklaration.

Detta är en ny typ av uppgifter som nu lämnas första gången för inkomstår/beskattningsår 2021. Eftersom Skatteverket inte i förväg vet hur ett utländskt företag har bedrivit verksamhet i Sverige, dvs om det ska lämna särskilda uppgifter eller en inkomstdeklaration, får företaget en förtryckt inkomstdeklaration. Observera att inkomstdeklarationen inte ska lämnas av de som anser sig sakna fast driftställe och inte heller har annan grund för att lämna inkomstdeklaration (t. ex. äger fastighet i Sverige). Om ett sådant företag har varit skyldigt att göra skatteavdrag för arbete eller har varit godkänt för F-skatt under beskattningsåret ska det istället lämna särskilda uppgifter. E-tjänsten för särskilda uppgifter öppnade i början av mars 2022.

Företagen som lämnar särskilda uppgifter ska alltså inte lämna in inkomstdeklarationen trots att de fått en sådan utskickad. Skatteverket kommer inte att förelägga om att skicka in inkomstdeklaration om ett företag inkommit med särskilda uppgifter, under förutsättning att företaget inte är skyldigt att lämna inkomstdeklaration.

Fler utländska företag har fått inkomstdeklaration 2 i år | Skatteverket Lenke til et annet nettsted.

Lämna särskilda uppgifter - Utländskt företag i Sverige | Skatteverket Lenke til et annet nettsted.

Särskilda uppgifter | Rättslig vägledning | Skatteverket Lenke til et annet nettsted.