Din veiviser til relevant informasjon.

Svinesundskommittén

Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete mellan svenska och norska kommuner och regionerna Viken och Västra Götaland. Vi är en av 12 gränskommittéer som jobbar på uppdrag av medlemmarna och Nordiska ministerrådet. Vi medverkar till att skapa möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna genom att bygga ännu starkare samarbeten mellan företag, akademi och andra offentliga aktörer.

Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete mellan svenska och norska kommuner och regionerna Viken och Västra Götaland. Vi är en av 12 gränskommittéer som jobbar på uppdrag av medlemmarna och Nordiska ministerrådet. Vi medverkar till att skapa möjligheter för affärer, jobb och utveckling mellan länderna genom att bygga ännu starkare samarbeten mellan företag, akademi och andra offentliga aktörer.

Förutom att jobba med att vända gränshinder till gränsmöjligheter jobbar vi med att skapa förutsättningar för den blå och gröna tillväxten och hållbar turism.

Ta gärna kontakt med Svinesundskommittén när du stöter på gränshinder för näringslivet

Gränshinder är ett prioriterat arbetsområde inom Nordiska Ministerrådet och Svinesundskommittén har i snart tio år arbetat för att minimera gränshinder för näringslivet utifrån ett gränsregionalt uppdrag. De regionala insatserna är betydelsefulla både för vår gränsregion och för ett framgångsrikt nationellt och nordiskt gränshinderarbete. Under de senaste åren har fokus på näringslivets gränshinder förstärkts på nationell och nordisk nivå.

Nyttiga länkar

Svinesundskommittén deltar i det norsk-svenska gränshindersamarbetet

En viktig uppgift för att skapa tillväxt i gränsregionen mellan Oslo och Göteborg är att minimera gränshinder för näringslivet. Vårt gränshinderuppdrag är kopplat till Nordiska Ministerrådet för regional tillväxt – ÄkR. I kontraktet mellan Svinesundskommittén och Nordiska Ministerrådet finns följande uppdrag

  • Identifiera gränshinder som skapas av att det finns riksgränser inom en funktionellt sammanhängande region, förmedla dessa till rätt adressat.
  • Arbeta med att bryta ner identifierade gränshinder.
  • Stödja regional utveckling, innovation och tillväxt i ett hållbart perspektiv.

Kontakt

Annika Daisley: +46 (0)733 35 85 12
Webb: www.svinesundskommitten.com Lenke til et annet nettsted.