Din veiviser til relevant informasjon.

Næringsvirksomhet
Bedrift
Arbeidsgiver
Sist oppdatert: 20.12.2022

Norsk bedrift i Sverige

Før din norske bedrift kan ta oppdrag og utføre arbeid i Sverige må du registrere deg hos Skatteverket via en såkalt "Skatte- og avgiftsanmälan".

Det er ikke sikkert du må etablere et svensk foretak for å drive næringsvirksomhet i Sverige. Mye kan utføres via ditt norske foretak. Ta kontakt med Bolagsverket for å finne ut om du må registrere en svensk filial.

Dersom du:

  • ikke er registrert hos Bolagsverket
  • ikke har registrert svensk foretak eller filial
  • ikke har et svensk organisasjonsnummer

skal du skatteregistreres før du utfører arbeid i Sverige.

F-skatt, moms og arbeidsgiverregistrering

Du benytter samme skjema for moms- og arbeidsgiverregistrering som for skatteregistrering. Dersom du forventer å drive momspliktig virksomhet eller å være arbeidsgiver i Sverige, kan du samtidig søke om F-skatt. Lenke til et annet nettsted.

Det er sterkt anbefalt med F-skatt registrering når du har svenske kunder, ettersom det viser at dere håndterer personalets avgifter. Skatteverket fraråder svenske foretak å benytte seg av leverandører uten F-skatt registrering.

Vedlegg: ATTEST om fri for heftelser

Sammen med søknaden din om skatteregistrering skal du legge ved en attest fra Skatateetaten som gir opplysninger om merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og restanser for din norske bedrift: Bestilling av opplysninger om skatt og avgift (RF-1507) Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Hvor er foretaket skattepliktig?

Et norsk foretak med næringsvirksomhet i Sverige, uansett juridisk form (feks. AS) eller fysisk person (selvstendig næringsdrivende), kan bli skattepliktig for moms, arbeidsgiveravgift og inntektsskatt i Sverige.

Ta kontakt med Skatteverket for att finne ut hva som gjelder for din bedrift. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Les mer om inntektsskatt når ditt norske foretak har virksomhet i Sverige.

F-skatt ikke det samme som skatteplikt

Et norsk foretak med ansatte som utfører oppdrag i Sverige kan registreres for F-skatt uten å bli skattepliktig i Sverige.

Har du allerede et svensk organisasjonsnummer?

Dersom du allerede har et svensk organisasjonsnummer fra registrering av filial, skal du fylle ut Skatte- och avgiftsanmälan för aktiebolag och filialer (SKV 4620) Lenke til et annet nettsted.

Fant du den informasjonen du trengte?

Grensetjenestens oppgave er å veilede deg til relevant informasjon fra myndigheter i Norge og Sverige. Finner du ikke svar på spørsmålet ditt eller har du spørsmål rundt informasjonen du finner så ta kontakt med oss.

Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner.

Innholdet på nettstedet er av generell karakter og ikke juridisk bindende. Innholdet er sammenfattet av Grensetjänsten Norge-Sverige og oppdateres kontinuerlig. Vi kan ikke garantere at informasjonen til enhver tid er oppdatert og korrekt. Grensetjänsten Norge-Sverige og våre samarbeidspartnere reserverer seg for feilaktig eller manglende informasjon på hjemmesiden. Hvis du ønsker spesifikk informasjon om din situasjon, anbefaler vi at du tar kontakt med de aktuelle myndigheter.

Inloggade ser detta