Din veiviser til relevant informasjon.

Privat
Arbeidstaker
Sist oppdatert: 17.01.2022

Arbeidsavtale og lønn når du jobber i Sverige

Du og arbeidsgiveren din må signere en skriftlig arbeidskontrakt som regulerer viktige betingelser i ansettelsesforholdet, som lønn og ferie. Alle som jobber i Sverige omfattes av svensk lovgivning rundt arbeidsmiljø - også du som er utstasjonert av en ikke-svensk arbeidsgiver.

Ansettelsesforhold når du er ansatt i Sverige

Dersom en ansettelse varer i mer enn tre uker, har du krav på skriftlig informasjon om ansettelsesvilkårene. Ansettelsesforholdet oppstår når du og din arbeidsgiver har skrevet under på en kontrakt/avtale. Denne kontrakten skal inneholde informasjon om blant annet:

  • stillingsforhold
  • ansettelsesdato
  • arbeidsoppgaver
  • type stilling
  • lønn
  • arbeidstid
  • ferie
  • eventuell kollektivavtale


Ansettelsesforhold når du er utstasjonert i Sverige

Du regnes som utstasjonert arbeidstaker dersom du sendes til Sverige av arbeidsgiveren din for å jobbe under en begrenset tid. Svensk lovgivning rundt arbeidsmiljø og svenske forskrifter gjelder også for deg. Derimot finnes det ingen retningslinjer so regulerer lønnsnivået ditt. 

Les mer om utstasjonert arbetstaker på Arbetsmiljöverkets nettsider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.


Minstelønn i Sverige

Det finnes ingen generell minstlønn i Sverige. Derimot reguleres minstelønn for ulike bransjer i kollektivavtaler. De fleste svenske arbeidsgivere velger å knytte seg til en kollektivavtale.

Les mer om svenske kollektivavtaler på vår informasjonsside her

Dersom du har spørsmål om kollektivavtaler og minstelønn i ulike bransjer kan du ta kontakt med en arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjon.

Liste over arbeidsgiver- og arbeidstakerorganiasjoner på Arbetsmiljöverkets nettsider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Fant du den informasjonen du trengte?

Grensetjenestens oppgave er å veilede deg til relevant informasjon fra myndigheter i Norge og Sverige. Finner du ikke svar på spørsmålet ditt eller har du spørsmål rundt informasjonen du finner så ta kontakt med oss.

Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner.

Innholdet på nettstedet er av generell karakter og ikke juridisk bindende. Innholdet er sammenfattet av Grensetjänsten Norge-Sverige og oppdateres kontinuerlig. Vi kan ikke garantere at informasjonen til enhver tid er oppdatert og korrekt. Grensetjänsten Norge-Sverige og våre samarbeidspartnere reserverer seg for feilaktig eller manglende informasjon på hjemmesiden. Hvis du ønsker spesifikk informasjon om din situasjon, anbefaler vi at du tar kontakt med de aktuelle myndigheter.

Inloggade ser detta