Din veiviser til relevant informasjon.

Privat
Arbeidstaker
Sist oppdatert: 17.01.2022

Forsikring når du jobber i Sverige

Det er viktig å vite hvilke forsikringer du dekkes av når du jobber i Sverige. I tillegg til forsikringer hos arbeidsgiveren din kan du velge å tegne en tilleggsforsikring. Spør arbeidsgiveren din hvilke forsikringer de har som gjelder for deg.

Svensk lovverk regulerer forhold som ferie, arbeidstid og minimumslønn og gjelder for alle som er ansatt i eller utstasjonert til Sverige, med visse unntak. Mange svenske bedrifter er i tillegg tilknyttet kollektive avtaler og tegner en "kollektivavtalt" forsikring for sine ansatte.

Ta kontakt med arbeidsgiveren din for å finne ut hvilke forsikringer de har som gjelder for deg. Du kan også lese mer om kollektive avtaler på Avtalat.se Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..

Les også siden "Arbeidsvilkår i Sverige".

Dersom du ønsker å komplettere forsikringen som tilbys av arbeidsgiveren din kan du tegne medlemsforsikring hos et fagforbund. Les mer om medlemsforsikringer hos LO Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu..


Forsikringer når du er utstasjonert i Sverige

Du regnes som utstasjonert arbeidstaker hvis du sendes til Sverige av arbeidsgiveren din for å jobbe i Sverige i en begrenset tidsperiode. Den svenske arbeidsmiljøloven og svenske forskrifter gjelder også for deg. Les mer på Arbetsmiljöverkets webbplats Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.. Spør arbeidsgiveren din hvilke forsikringer som gjelder for deg mens du er utstasjonert i Sverige.


Fant du den informasjonen du trengte?

Grensetjenestens oppgave er å veilede deg til relevant informasjon fra myndigheter i Norge og Sverige. Finner du ikke svar på spørsmålet ditt eller har du spørsmål rundt informasjonen du finner så ta kontakt med oss.

Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner.

Innholdet på nettstedet er av generell karakter og ikke juridisk bindende. Innholdet er sammenfattet av Grensetjänsten Norge-Sverige og oppdateres kontinuerlig. Vi kan ikke garantere at informasjonen til enhver tid er oppdatert og korrekt. Grensetjänsten Norge-Sverige og våre samarbeidspartnere reserverer seg for feilaktig eller manglende informasjon på hjemmesiden. Hvis du ønsker spesifikk informasjon om din situasjon, anbefaler vi at du tar kontakt med de aktuelle myndigheter.

Inloggade ser detta