Din veiviser til relevant informasjon.

Privat
Sist oppdatert: 21.02.2024

Foreldrepenger når du jobber i Sverige

Informasjon til deg som er bosatt i Norge, jobber i Sverige og har rett til foreldrepenger fra svenske Försäkringskassan (tilsvarende norske NAV).

Dine foreldrepenger baseres på din SGI

Din “sjukpenninggrundade inkomst” (SGI) danner grunnlag for hvor mye du kan få utbetalt i sykepenger og foreldrepenger. Försäkringskassan beregner din SGI ut ifra din årsinntekt.

I Sverige utbetales foreldrepenger på to ulike nivåer: “sjukpenningnivå” og “lägstanivå”

Foreldrepenger på “sjukpenningnivå”

Foreldrepenger på "sjukpenningnivå" tilsvarer cirka 80% av din inntekt. Du kan få foreldrepenger på "sjukpenningnivå" i opptil 390 dager.
Se Försäkringskassan.se for aktuelle beløpsgrenser. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

For å ha rett til foreldrepenger på "sjukpenningnivå" må du innen barnets fødsel ha hatt en SGI-kvalifiserende årsinntekt i løpet av minst 240 sammenhengende dager. Dette inkluderer inntekt fra Norge. En mor kan tidligst starte uttak av foreldrepenger 60 dager før termin og må starte uttak senest første dag etter siste arbeidsdag.

Hvor mye kan du få?
Se Försäkringskassan kalkulator Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Grundnivå

Dersom din SGI er for lav, utbetales foreldrepenger på grundnivå med 250 SEK per dag.


FORELDREPENGER PÅ "LÄGSTANIVÅ"

Foreldrepenger på lägstanivå er uavhengig av SGI og utbetales alltid med 180 SEK per dag i 90 dager.

Du må være folkeregistrert i Sverige for å ta ut hele dager med foreldrepenger på "lägstanivå". Derimot kan du som bor i Norge kombinere "lägstanivå" og "sjukpenningnivå" på en og samme dag, for eksempel 50% av dagen på lägstanivå og 50% på sjukpenningnivå.

Antall dager med foreldrepenger

Ved fødsel eller adopsjon har du rett til 390 dager med foreldrepenger på "sjukpenningnivå" og 90 dager på "lägstanivå".

For dager på "sjukpenningnivå" er 90 dager reservert for hver forelder, mens resten av dagene kan fordeles mellom foreldrene. Ved tvillinger og trillinger har du rett til flere dager med foreldrepenger.

Andre regler som er verdt å merke seg:

  • De første 180 dagene med foreldrepenger må tas ut på "sjukpenningnivå". Deretter kan man ta ut foreldrepenger på "lägstanivå".
  • Du kan ta ut foreldrepenger frem til barnet fyller 12 år eller slutter i 5. klasse. Merk at disse reglene kan være annerledes for barn som går i norsk skole.
  • Du kan få utbetalt foreldrepenger fra Försäkringskassan for 12,5%, 25%, 50%, 75% eller 100% av en arbeidsdag.


Husk å beskytte din SGI

Ditt SGI-beløp danner grunnlag for utbetaling av eventuelle fremtidige sykepenger og foreldrepenger fra Försäkringskassan.

  • Frem til barnet ditt fyller ett år, må du ta ut foreldrepenger på "sjukpenningnivå" med minst 12,5% hver dag 7 dager per uke for att SGIen din ikke skal påvirkes.
  • Skal du ta foreldrepermisjon etter at barnet fyller ett år, må du ta ut foreldrepenger på "sjukpenningsnivå" hver dag, tilsvarende minst 5 hele dager per uke, for å sikre at SGIen din ikke blir redusert.

Skal du fortsette å være sosialforsikret i Sverige?

Å være sosialforsikret i Sverige kan sammenlignes med å være medlem av folketrygden i Norge – det sikrer at du får tjenester og ytelser av det offentlige ved for eksempel sykdom eller arbeidsledighet.

Når du bor med barnet ditt i Norge og har foreldrepermisjon fra en jobb i Sverige, må du ta ut foreldrepenger på "sjukpenningnivå" på minst 12.5% hver dag for å fortsette å være sosialforsikret i Sverige.

Søke om foreldrepenger for barn i Norge

Når du søker om foreldrepenger for et barn som er bosatt i Norge, må du sende inn barnets fødselsattest samt opplysninger om barnets navn, adresse og statsborgerskap til Försäkringskassan. Du må også levere dokumentasjon på at du er barnets juridiske omsorgsperson/verge.

I tillegg må du vedlegge dokumentasjon på eventuelle foreldrepenger som du og/eller den andre forelderen har mottatt fra NAV. Du har kun rett til foreldrepenger fra Försäkringskassan for dager som ikke allerede er kompensert med foreldrepenger fra NAV.

Hvis dere ikke har fått utbetalt foreldrepenger fra NAV, må det fremgå i dokumentasjonen.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Försäkringskassan på

Telefon +46 771-524 524

eller via Kontaktskjema Lenke til et annet nettsted.

Fant du den informasjonen du trengte?

Grensetjenestens oppgave er å veilede deg til relevant informasjon fra myndigheter i Norge og Sverige. Finner du ikke svar på spørsmålet ditt eller har du spørsmål rundt informasjonen du finner så ta kontakt med oss.

Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner.

Innholdet på nettstedet er av generell karakter og ikke juridisk bindende. Innholdet er sammenfattet av Grensetjänsten Norge-Sverige og oppdateres kontinuerlig. Vi kan ikke garantere at informasjonen til enhver tid er oppdatert og korrekt. Grensetjänsten Norge-Sverige og våre samarbeidspartnere reserverer seg for feilaktig eller manglende informasjon på hjemmesiden. Hvis du ønsker spesifikk informasjon om din situasjon, anbefaler vi at du tar kontakt med de aktuelle myndigheter.

Inloggade ser detta