Din veiviser til relevant informasjon.

Gränshinderrådet och nordiska gränshinderdatabasen

Grensehinderrådet er et politisk tilsatt organ, som har fått de nordiske regjeringenes oppdrag, å øke den frie rørligheten i Norden, for enkeltpersoner og bedrifter.

Gränshinderrådet

  • Utpekt av de nordiske statsministerne for å arbeide i fellesskap med grensehinder i Norden. Sekretariatet for Gränshinderrådet sitter ved Nordiska Ministerrådet i København.
  • Møteaktivitet: Fire ganger per år.
  • De fleste representanter har formøter med sine respektive informasjonstjenester i sitt land. Den svenske representanten har formøter med Grensetjänsten Norge-Sverige, Nordkalottens Gränstjänst, Hallå Norden i Stockholm og Öresunddirekt, for å få input på grensehinder og hvilke som skal prioriteres.
  • Sveriges representant heter Sven-Erik Bucht.
  • Norges representant heter Vibeke Hammer Madsen, tidigare administrerande direktör i Landsorganisasjonen Virke.

Nordiska Ministerrådets gränshindersekretariat

  • Samordner grensehinderarbeidet i Norden.
  • Er ansvarlig for grensehinderdatabasen der nordiske grensehindere rapporteres inn.
  • Kaller sammen og har felles grensehindertreff med alle informasjonstjenester og kommittéer i Norden.
  • Treffes rundt to-tre ganger per år.


Grensehindringsdatabasen

Grensetjänsten er en aktiv aktør i det felles nordiske grensehindre­sarbeidet, der øvrige informasjonstjenester og grensekomiteer inngår. Nordisk Ministerråd samordner dette arbeidet og fungerer også som sekretariat for Grensehinderrådet. Grensehinderrådet er et politisk tilsatt organ, som har fått de nordiske regjeringenes oppdrag, å øke den frie rørligheten i Norden, for enkeltpersoner og bedrifter.

Inloggade ser detta