Din veiviser til relevant informasjon.

Næringsvirksomhet
Sist oppdatert: 17.01.2022

Fire regelverk som regulerer skatt for næringsdrivende

Som arbeidsgiver og bedriftseier i Sverige bør du vite om ulike skatteavgifter som gjelder for næringsdrivende: Inntektskatt på virksomheten, inntektsskatt for arbeids­takeren, sosiale avgifter for arbeidstakeren og merverdiavgift på omsetning. Avgiftene reguleres av fire ulike regelverk som er uavhengige av hverandre:

Skatteavgiftene forvaltes av ulike myndighetsorgan

  • Inntektskatt: Skatteverket og Skatteetaten kan svare på spørsmål om inntektsskatt for personal og bedrifter.
  • Sosiale avgifter: NAV og Försäkringskassan kan hjelpe deg utrede i hvilket land personalet er folketrygdet.
  • Moms på tjenester: Henvend deg til skattemyndigheten i landet hvor tjenesten utføres.
  • Moms ved varehandel: Kontakt Tullverket eller norske Tollvesenet med spørsmål om moms på varer.

Fant du den informasjonen du trengte?

Grensetjenestens oppgave er å veilede deg til relevant informasjon fra myndigheter i Norge og Sverige. Finner du ikke svar på spørsmålet ditt eller har du spørsmål rundt informasjonen du finner så ta kontakt med oss.

Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner.

Innholdet på nettstedet er av generell karakter og ikke juridisk bindende. Innholdet er sammenfattet av Grensetjänsten Norge-Sverige og oppdateres kontinuerlig. Vi kan ikke garantere at informasjonen til enhver tid er oppdatert og korrekt. Grensetjänsten Norge-Sverige og våre samarbeidspartnere reserverer seg for feilaktig eller manglende informasjon på hjemmesiden. Hvis du ønsker spesifikk informasjon om din situasjon, anbefaler vi at du tar kontakt med de aktuelle myndigheter.

Inloggade ser detta