Din veiviser til relevant informasjon.

Næringsvirksomhet
Sist oppdatert: 05.09.2023

MOMS av virksomhet i Sverige

Moms er en avgift som skal betales i det landet der en vare eller tjeneste omsettes. Man må være klar over hvilket land en tjeneste anses å være omsatt i, ettersom dette har innvirkning på hvem som skal betale og rapportere momsen.

Egenskaper ved både tjenesten og kjøperen samt omsetningsland avgjør om det er kunde eller selger som er skattepliktig og skal betale momsen. Vi sammenfatter de vanligste scenarioene på denne siden, men ta kontakt med Skatteverket for konkret informasjon om hva som gjelder ved salg av dine tjenester i Sverige.

Momsregistrering

Du kan registrere virksomheten din for moms direkte i Skatteverkets e-tjeneste: Registrering av utländska företag i Sverige Lenke til et annet nettsted..

For spørsmål om skatteregistrering, ta kontakt Skatteverket på telefon +46 8 564 851 60 og les ”Momsregler for utenlandske firmaer i Sverige”. Lenke til et annet nettsted.

Moms når kunden ikke er momsregistrert (feks privatperson)

Når du utfører en tjeneste for en privatperson i Sverige er du som bedrift den eneste av partene som har mulighet til å håndtere momsen. Hovedregelen ved salg av tjenester til privatperson er at tjenesten anses omsatt i landet der selgeren er etablert. Du sender altså faktura fra Norge med norsk moms.

Det finnes mange unntak fra hovedregelen. Ett eksempel er arbeid utført på eiendom – da regnes tjenesten som omsatt i landet hvor eiendommen ligger. Dersom eiendommen ligger i Sverige skal du legge til svensk moms på fakturaen, og du skal momsregistrere virksomheten i Sverige.

Les om unntak fra hovedreglene på Skatteverkets nettsider. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Moms når du selger tjenester til en bedrift i Sverige

Dersom kjøperen er en bedrift, anses tjenesten utført der kjøperen er etablert. Når du selger en tjeneste til en bedrift i Sverige, er det altså svensk moms som beregnes på tjenestens verdi. Momsen rapporteres og betales til svenske skattemyndigheter enten av din bedrift eller av kjøperen, avhengig av ulike regler. Når kjøperen rapporterer momsen, kalles det omvendt moms eller omvendt skatteplikt.

Ta kontakt med Skatteverket for å finne ut hvilke regler og unntak som gjelder for deg, telefon +46 8 564 851 60

Du kan momsregistrere virksomheten din i Sverige selv om det er kjøperen som har ansvar for å betale moms for dine tjenester. Da kan du få fradrag for momsutgifter i Sverige (inngående moms). Når bedriften din er momsregistrert, blir det du som får ansvar for å rapportere den svenske momsen.

Omvendt skatteplikt

Når du opererer med omvendt skatteplikt og kjøperen skal betale moms, skal du ikke oppgi moms på fakturaen. Du skal istedenfor angi hvorfor kunden skal beregne og betale momsen på det fakturerte beløpet. For deg som er utenlandsk bedriftseier holder det å skrive «Omvendt betalingsplikt».

Omvendt skatteplikt er vanlig praksis i byggebransjen i Sverige. I de fleste tilfeller skal du ikke oppgi moms når du selger en byggetjeneste til et annet byggfirma.

Har du spørsmål vedrørende moms og hvorvidt ditt foretak skal registreres for moms, ta kontakt med Skatteverket via telefon +46 8 564 851 60 og les ”Momsregler for utenlandske firmaer i Sverige”. Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Kildereferanser

Fant du den informasjonen du trengte?

Grensetjenestens oppgave er å veilede deg til relevant informasjon fra myndigheter i Norge og Sverige. Finner du ikke svar på spørsmålet ditt eller har du spørsmål rundt informasjonen du finner så ta kontakt med oss.

Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner.

Innholdet på nettstedet er av generell karakter og ikke juridisk bindende. Innholdet er sammenfattet av Grensetjänsten Norge-Sverige og oppdateres kontinuerlig. Vi kan ikke garantere at informasjonen til enhver tid er oppdatert og korrekt. Grensetjänsten Norge-Sverige og våre samarbeidspartnere reserverer seg for feilaktig eller manglende informasjon på hjemmesiden. Hvis du ønsker spesifikk informasjon om din situasjon, anbefaler vi at du tar kontakt med de aktuelle myndigheter.

Inloggade ser detta