Din veiviser til relevant informasjon.

Privat
Arbeidstaker
Sist oppdatert: 13.05.2022

Jobbe i både Norge og Sverige - skatteavtale som hindrer dobbelbeskatning

En privatperson som er bosatt i ett land og har inntekter eller eiendom i et annet land, kan i henhold til hvert enkelt lands interne lovgivning ha opplysnings- og skatteplikt i begge landene.

For å unngå dobbelt beskatning kan et land ensidig avstå fra beskatnings­retten, eller landene kan inngå en gjensidig avtale for å unngå dobbeltbeskatning.

Det har ikke noe å si skattemessig om det jobbes parallelt eller om det jobbes deler av året i Norge og deler av året i Sverige.

Fant du den informasjonen du trengte?

Grensetjenestens oppgave er å veilede deg til relevant informasjon fra myndigheter i Norge og Sverige. Finner du ikke svar på spørsmålet ditt eller har du spørsmål rundt informasjonen du finner så ta kontakt med oss.

Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner.

Innholdet på nettstedet er av generell karakter og ikke juridisk bindende. Innholdet er sammenfattet av Grensetjänsten Norge-Sverige og oppdateres kontinuerlig. Vi kan ikke garantere at informasjonen til enhver tid er oppdatert og korrekt. Grensetjänsten Norge-Sverige og våre samarbeidspartnere reserverer seg for feilaktig eller manglende informasjon på hjemmesiden. Hvis du ønsker spesifikk informasjon om din situasjon, anbefaler vi at du tar kontakt med de aktuelle myndigheter.

Inloggade ser detta