Din guide till relevant information.

Senast uppdaterad: 2022-12-16

Nya regler för gränsgångares inbetalning av avgifter till Norge 2023

För dig som är gränsgångare eller flygande personal, eller av annan anledning betalar dina sociala avgifter i Norge och din inkomstskatt i Sverige, gäller nya regler för inbetalning av avgifter 2023.

Du som tidigare tilldelats 10% skattekort kommer från och med 2023 få ett skattekort som motsvarar trygdeavgiften, som ändras till 7,9% från årsskiftet.

Det är din arbetsgivare som sköter inbetalningen av avgiften till Skatteetaten och en nyhet från och med 2023 är att arbetsgivaren ska dra 7,9% varje månad och inte som tidigare noll i avgift i juni och hälften av skattesatsen i december.