Din guide till relevant information.

Ny enkät tar pulsen på gränsregionerna efter pandemin

Hur upplever folk som bor, pendlar och verkar i de nordiska gränsregionerna tiden efter coronarestriktionerna? Finns det fortfarande störningar kvar, eller går det nu smärtfritt att röra sig över gränserna? Det ska nordiska Gränshinderrådet undersöka i en ny enkät.

Det här är den fjärde enkäten som Gränshinderrådet lanserar. Den är en uppföljare till de tidigare, som gjordes mitt under pandemin då de nordiska ländernas olika restriktioner slog hårt mot gränsregionerna.

Den här gången vill Gränshinderrådet, som arbetar för fri rörlighet för både personer och företag, få information om hur mobiliteten över gränserna fungerar efter att covidrestriktionerna slopats.

- Den nya informationen ska ge en fingervisning om livet har i gränsregionerna har återgått till det normala, eller om det fortfarande finns störningar som borde åtgärdas. Vi får förhoppningsvis också information om pandemin har lett till några mera långtgående konsekvenser när det gäller mobiliteten över våra gränser, säger Gränshinderrådets ordförande Vibeke Hammer Madsen.

Läs mer på: Nordiska ministerrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi vill gärna få input från dig som bor, arbetar, studerar eller driver företag och som ofta rör dig över gränsen mellan Sverige och Norge. Du hittar enkäten i länken nedanför.

Öppna ekäten "Har din livssituation påverkats av covid-19?" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Inloggade ser detta