Din guide till relevant information.

Senast uppdaterad: 2021-03-30

Nytt samarbete för att hantera gränsproblem

De tre regionala informationstjänsterna i Norden, Nordkalottens gränstjänst, Grensetjänsten Norge-Sverige och Öresunddirekt har gått ihop och skapat ett verktyg för att ta emot och arbeta med upplevda gränsproblem vid deras aktuella gränsövergångar.

Gränshinder, informationsbrist eller onödigt omständiga rutiner, är några typer problem som sätter käppar i hjulen för företag och individer som rör sig över en gräns i sina aktiviter. Ibland är problemet unikt för en viss gräns, men ofta förekommer samma problem mellan två andra länder. Därför har de regionala informationstjänsterna i Norden nu gått ihop och etablerat ett verktyg där de tillsammans samlar in människors upplevelser vid de här gränserna, och även kan processa problemen i sina myndighetsnätverk.

Nu kan du rapportera och följa utvecklingen av dina egna gränsproblem

Alla kan rapportera in ett upplevt gränsproblem. Om du registrerar dig i systemet kan du även följa utvecklingen i processen.

Gå till systemet "Ditt gränsproblem"