Din veiviser til relevant informasjon.

Sist oppdatert: 11.03.2022

Ny rapport: "Regler om och upplevelser av underhåll över de nordiska gränserna"

Informationstjänsterna i Norden har tillsammans med Øresundsinstituttet genomfört en kartläggning av regler om och upplevelserna av underhåll över de nordiska gränserna.

"Kärt barn har många namn" – och det har ”underhållsbidrag” även på de nordiska språken.

Det kan vara olika orsaker till att föräldrar bor eller bosätter sig i var sitt land i Norden. När föräldrar inte bor tillsammans, ska den ena föräldern betala underhållsbidrag till den andra föräldern. Beloppet fastställs endera i det land där bidragstagaren eller den bidragsskyldige bor.

Det är svårt att sätta sig in i det regelverk som gäller när två länder är involverade.

Föräldrarna ska förhålla sig till länders lagstiftning och till information och beslut på två olika språk. De får ofta vänta lång tid på att pengarna utbetalas och de blir påverkade av olika valutakurser som resulterar i att den ena föräldern endera får mindre eller ska betala mera än om de bodde i samma land.

Även om de nordiska länderna har liknande system för underhållsbidrag eller skillnader mellan länderna som skapar förvirring och frustration när föräldrarna bor i var sitt nordiskt land. I rapporten ”Regler om och upplevelser av underhåll över de nordiska gränserna” har vi därför kartlagt ländernas regler på området och intervjuat föräldrar om de problem de upplever är de bor i annat nordiskt land än sin tidigare partner.

Välkommen på webbinarium:

"Det ska vara enkelt för föräldrar att vara föräldrar till ett barn som bor eller har en förälder i ett annat nordiskt land."

Följ webinariet torsdagen den 17 mars kl. 10.00-10.30 här; Webinar: Regler om och upplevelser av underhåll över de nordiska gränserna - YouTube Lenke til et annet nettsted, åpnes i nytt vindu.

Kikki Lindset inleder kort om varför Grensetjänsten Norge-Sverige tog initiativet till rapporten. Anna Palmehag från Öresundsinstituttet presenterar rapportens resultat och samtalar med Anna Sophie Liebst från Nordiska ministerrådets informationstjänst Info Norden om rapporten och de lösningar som föräldrar i Norden efterlyser.

 

Ladda ner rapporten: