Registrering / skattesøknad for utenlandske firmaer i Sverige

Søknad om skatteregistrering for utenlandske firmaer som ikke har svensk organisasjonsnummer. Alle utenlandske firmaer som driver virksomhet i Sverige kan sende in søknad om F-skatt, momsregistrering og arbeidsgiverregistrering. Det kan gjøres samtidig på samme blankett.

Alle utenlandske firmaer som ikke har foretatt registrering i Bolagsverket, ikke startet firma eller filial, og som heller ikke har et svensk organisasjonsnummer ennå, skal skatteregistreres via blankett SKV 4632 (”Skatteanmälan för utländska företagare”)

Les Skatteverkets guide: Å søke om skatteregistrering

Utenlandske firmaer kan søke om godkjenning av F-skatt

Et norsk firma kan registrere F-skatt i Sverige uten å bli skattepliktig i Sverige. F-skatten kan brukes til å gi anbud på oppdrag i Sverige og fungerer da som et bevis på at det er et pålitlig firma i forhold til norsk målestokk.

I Sverige gjelder også dette: De som ansetter/gir oppdrag til et firma som har F-skatt ikke skal betale arbeidsgiveravgifter (sociale avgifter) på kompensasjonen.

Søknad om F-skatt gjøres på blanketten Skatteanmälan för utländska företagare (SKV 4632) og sendes  til Utlandsskattekontoret i Stockholm. Vedlegg  erklæring om fri for heftelser fra Skatteetaten og NAV.

Skjemae for å bestille en attest med opplysninger om skatt og avgift for din bedrift. Attesten inneholder blant annet informasjon om merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og restanser.
Bestilling av opplysninger om skatt og avgift (RF-1507)

Hent: Skattesøknad for utenlandske firma (SKV 4632) [Skatteverket] (0.2 MiB)

Samme blankett for moms- og arbeidsgiverregistrering

Hvis dere vet at dere kommer til å bedrive momspliktig virksomhet i Sverige eller at dere skal være registrert  arbeidsgiver i Sverige, kan søknad om registrering foregå samtidig med søknad om F-skatt på blankett SKV 4632.

Hent: Skattesøknad for utenlandske firma (SKV 4632) [Skatteverket] (0.2 MiB)Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.