Momssatser i Sverige: 25, 12 eller 6 prosent moms?

Normal skattesats for moms i Sverige er 25 prosent. For spesielt angitte varer og tjenester er skattesatsen 12 eller 6 prosent.

Hvilken skattesats du skal benytte kommer an på hvilke varer eller tjenester du selger. Det spiller altså ingen rolle hvilken moms du selv har betalt når du har kjøpt en vare eller en tjeneste.

Les mer om de ulike nivåene på Skatteverkets hjemmeside:

6, 12 eller 25  prosent momsSammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.