Informasjon for deg med aktiviteter mellom Norge og Sverige

I forbindelse med arbeid, flytting eller andre grenseoverskridende aktiviteter. For arbeidstakere, foreldre, m fl.Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.

Personlig service

Personlig service

Vi hjelper deg å finne fram i alle spårsmål som gjelder det offentlige.
Ring eller besøk oss.

Hovedoppgaven vår er å ta i mot og behandle spørsmål fra personer eller bedrifter som har en eller annen form for grenseoverskridende virksomhet.

Alle personers situasjon er unik og vi hjelper deg å finne den informasjon som akkurat du trenger.

For kontakt:
Ring oss på telefon:
62 83 21 00

Send spørsmål på e-post:
info@grensetjansten.com

Følg oss på Facebook

Vi som jobber for deg

Vanligste skjemaer

De mest efterfrågade skjemaer för privatpersoner