Din veiviser til relevant informasjon.

En informasjonstjeneste for deg som har spørsmål om å drive virksomhet, arbeide, og om det å leve på begge sider av den norsk-svenske riksgrensen.

  1. Interesser i både
    Norge og Sverige?

    Vi veileder deg i spørsmål om arbeid, familieforhold, og "livet" på tvers av den norsk-svenske grensen.