Grensetjänsten i Morokulien – kontakt og åpningstider

Grensetjänsten i Morokulien gir personlig service til privatpersoner og firmaeiere med grenseoverskridende aktiviteter. Vi guidar deg gjennom myndighetsspørsmål i begge land. På kontoret i Morokulien finnes representanter fra både norske og svenske myndigheter, blant annet Arbetsförmedlingen og NAV.

Kontorets åpningstider:

Mandag,tirsdag,torsdag,fredag kl 08:00 – 15:30 (stengt til lunsj 11.30-12.15)
Onsdag kl 09.30-15.30 (stengt til lunsj 11.30-12.15)

Avvik kan forekomme!

Kontakt oss fra Norge:

Grensetjänsten
Morokulien Infocenter
Arkovegen 3561
2240 Magnor

Tlf: 62 83 21 00
info@gtm.nu

Kontakt oss fra Sverige:

Grensetjänsten
Morokulien Infocenter
Fredsgatan 1
673 93 Morokulien

Tel: 0571-239 03
info@gtm.nuSammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.