Momsrepresentant i Norge (valfritt)

Svenska företag med NUF-registrering utan fast driftställe i Norge kan istället hantera momsen via en så kallad ”momsrepresentant”. Redan vid registrering av organisationsnummer i Enhetsregisteret ska momsrepresentanten i så fall uppges på registreringsblanketten.

Kravet på momsrepresentant i Norge försvann 1 april 2017.

Observera att från och med den 1 april 2017 ändrades den norska momslagen avseende kravet på momsrepresentant. Det infördes ett undantag från kravet på representant för utländska näringsidkare utan fast driftställe, om näringsidkaren är hemmahörande i en EES-stat som Norge har ingått avtal med. NUF kopplade till företag hemmahörande i Sverige kan efter 1 april 2017 rapportera in momsen själv. All korrespondens kommer efter 1 april att kunna skötas från den svenska adressen och utbetalningar och inbetalningar kommer att kunna skötas från svenskt bankkonto. Den som vill fortsätta att använda sig av momsrepresentant kan göra det. Läs på Skatteetatens hemsida för mer info >>

För att kunna använda en norsk momsrepresentant måste ditt svenska företag ha ett norskt organisationsnummer och ha säte i Sverige. Verksamheten ska heller inte ha fast drifställe i Norge.

Din norska verksamhet kan ha momsrepresentant om:

 • företaget inte är fast etablerat i Norge, det vill säga att det här inte drivs från ett fast driftställe,
 • företaget har ett norskregistrerat utländskt företag (NUF) registrerat.

En momsrepresentant kan hjälpa dig att:

 • rapportera och betala in momsen för din momspliktiga verksamhet i Norge,
 • hjälpa dig att registrera verksamheten i Norge för att få ett norskt organisationsnummer samt
 • sköta bokföring för verksamheten i Norge.

Ansvarsfördelning mellan ditt företag och momsrepresentanten

Ni som företag ska föra norsk bokföring för den verksamhet som ni driver i Norge. Ni kan också låta en norsk momsrepresentant sköta bokföringen åt er. Ditt företag är ansvarigt för att bokföringslagen följs och ska spara varsitt exemplar av fakturor.

Läs: vad är bokföringsplikt (Altinn.no)

Hitta en momsrepresentant i Norge

En momsrepresentant kan vara vem som helst med adress i Norge: en privatperson eller en juridisk person. Om du väljer att anlita en ”regnskapsförer” (redovisningsbyrå) som momsrepresentant kan de även hjälpa dig att registrera din verksamhet, samt med fakturering och bokföring. Ett tips är att prata med din svenska redovisningsbyrå, om de har kontakter i Norge som erbjuder redovisningstjänster där. Det går också att hitta norska företag via exempelvis Google eller Gulesider.no.

Google Maps: Regnskapsbyrå i NorgeGoogle.no: MVA-representasjon | Gulesider.no: momsrepresentant

Både företagets ansvarige och momsrepresentanten ska skriva under momsregistreringen

Registrering av moms görs på del 2 på ”Samordnet registermelding”, ”Tillegg for Merverdiavgiftsregisteret” (BR1011B). Del 2 är samma blankett för alla bolagsformer, oavsett om ni har registrerat ett NUF, AS eller Enkeltpersonforetak.

Klicka här för att komma till blankettöversikten på Brønnøysundregistrene.

Både företagets ansvarige och momsrepresentanten ska skriva under momsregistreringen och det går därför enbart att använda pappersvarianten av blanketten.

Exempel på hur du kan anlita en momsrepresentant, steg för steg:

 1. Ditt svenska företag kan vända sig till ett ”regnskapskontor” som erbjuder tjänsten ”momsrepresentat” (”mva-representasjon”), när ni har eller planerar att ha momspliktig verksamhet i Norge (sälja varor eller tjänster på norsk mark), men inte har något fast driftställe och ingen egen momsregistrering.
 2. Din verksamhet i Norge behöver ett organisationsnummer, läs om registrering av verksamheten här. Ni gör registreringen själva eller tar hjälp av ”regnskapskontoret” som hjälper er att fylla i blanketter och registrera i rätt register. Momsrepresentanten ska också underteckna blanketten.
 3. Ditt företag, eller momsrepresentanten, öppnar ett bankkonto i företagets namn. Ofta vill momsrepresentanten ha full behörighet till kontot och ger företaget endast insynsbehörighet.
 4. När ditt företag ska ta betalt för era varor eller tjänster i Norge sker fakturering på ett av följande sätt:
  1. Ni skickar en faktura från Sverige direkt till kunden. Det norska niosiffriga organisationsnummer, som ni fått efter registrering i Enhetsregistret, ska finnas med, följt av bokstäverna MVA. Skicka en kopia på fakturan till momsrepresentanten. Fakturan måste ha en egen nummerserie, separerad från övriga fakturor i företaget. På fakturan ska momsrepresentantens namn och det norska kontonumret stå. Avsändare ska vara Företaget c/o Momsrepresentanten. Detaljerna kring detta hjälper regnskapskontoret till med. Fakturans belopp ska skrivas i norska kronor (NOK) inklusive norsk moms.
  2. Ni skriver fakturan och skickar den till momsrepresentanten som stämplar på nödvändig information innan fakturan skickas vidare till kunden. Samma information som i alternativ 1 gäller och fakturan måste även här ha en egen nummerserie.
  3. Ni skickar fakturaunderlag till momsrepresentanten som skapar fakturan och skickar den till kunden. Detta alternativ är något dyrare eftersom det går åt mer tid för regnskapskontoret.
 5. Ditt svenska företag ska bokföra allt som sker i er norska verksamhet i Norge. Bokföringen ska finnas i Norge och sköts lämpligtvis av momsrepresentanten. Vissa företag har egen bokföring för samma saker i Sverige, men det är inte nödvändigt. Momsrepresentantens arbete och eventuell provision bokförs som kostnader i Norge, i den norska bokföringen.
 6. Ditt företag kan få pengar överförda från det norska bankkontot till det svenska kontot successivt under året.
 7. Minst en gång per år, vid räkenskapsårets slut, ska resultatet från din norska verksamhet redovisas i den svenska bokföringen, och bli en del av bolagets resultat.


Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

 • Arbetsförmedlingen
 • Skatteverket
 • Försäkringskassan
 • nav
 • Nordiska ministerrådet
 • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.