Anställd i Sverige, utsänd till Norge på jobb

För dig som är anställd i Sverige och skickas till Norge för att jobba under en begränsad tid, finns det regler som du och din arbetsgivare bör känna till för att inkomstskatt och sociala avgifter betalas till rätt land. Ta till exempel reda på om du kan räknas som ”utsänd”.

På samma sätt som om du hade tagit anställning i Norge hos en norsk arbetsgivare, behöver du som jobbar tillfälligt i Norge besöka ett skattekontor som utför id-kontroll för att skaffa dig ett skattekort och ett norskt identitetsnummer, D-nummer. Skattekortet hämtas ut elektroniskt av arbetsgivaren efter handläggning. Innan du besöker skattekontoret för ID-kontroll behöver du och din arbetsgivare ta fram intyg om socialförsäkringstillhörighet. (Har du gjort en ID-kontroll under de senaste 24 månaderna behöver du inte göra det igen). Läs mer om ID-kontroll här.

Utsändning eller uthyrning

Observera! För att du som arbetstagare ska kunna tillämpa regler för utsändning får uppdraget inte vara fråga om uthyrning av personal. Det måste alltså vara din arbetsgivare som har uppdrag i Norge.

Om din arbetsgivare hyr ut dig som resurs till en norsk arbetsgivare räknas du som uthyrd, inte utsänd, och då gäller andra skatteregler än för utsändning.

Du kan fortsätta att betala skatt i Sverige när du är ”utsänd”

Om du uppehåller dig i Norge längre än 183 dagar under en 12-månadsperiod förändras förutsättningarna för var du ska betala din skatt:

 1. Om du är anställd i Sverige, och ska arbeta och befinna dig i Norge upp till 183 dagar under en 12-månadsperiod, kan du fortsätta att betala skatt till Sverige som vanligt.
 2. Om du däremot uppehåller dig mer än 183 dagar i Norge ska du betala skatt till Norge på denna arbetsinkomst från dag ett, det vill säga på hela inkomsten, inklusive traktamente. Den skatt och den arbetsgivaravgift som du redan betalt i Sverige kan då överföras till Norge, enligt det Nordiska skatteavtalet. Läs mer om Nordiska skatteavtalet här eller kontakta Skatteverket för mer information.

Du som är anställd i Sverige och jobbar tillfälligt i Norge ska skicka in ansökningsblanketten NT 1 till Skatteverket. Det ska du göra för att säkerställa att du betalar in skatt i rätt land.

 • Blanketten NT 1 använder du för att reda ut om om du ska betala skatt i Sverige eller inte vid arbete i annan nordisk stat.
  Din svenska arbetsgivare kan hämta blankett NT1 här.

Tips!

Berätta alltid för din arbetsgivare om du redan har spenderat tid i Norge eller om du planerar att göra det efter uppdraget hos din nuvarande svenska arbetsgivare.
Klick här för att läsa vad arbetsgivaren behöver tänka på då denne sänder ut personal till Norge

Du som är utsänd arbetstagare måste ta med dig ett intyg på att du omfattas av socialförsäkringssystemet i Sverige (A1)

Du behöver få ett intyg om tillämplig lagstiftning för att du ska fortsätta tillhöra den svenska socialförsäkringen. Genom intyget befrias både arbetsgivaren och arbetstagaren från sociala avgifter i Norge och undviker på så sätt dubbla avgifter. Intyget heter ”A1 för utsändning”.

Om du är utsänd av din arbetsgivare gäller den svenska socialförsäkringen på samma sätt som i Sverige vilket medför att du också omfattas av svensk arbetsskadeförsäkring. Ett villkor är att du har ett intyg från Försäkringskassan.

Du och din arbetsgivare ska fylla i och skicka in Försäkringskassans blankett: . Blanketten ska innehålla uppgifter om både arbetstagarens och arbetsgivarens situation och ska skrivas under av både dig och din arbetsgivare.

Du kan vara utsänd i upp till 24 månader. Det kan eventuellt gå att få dispens vid längre perioder.

Läs mer:Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

 • Arbetsförmedlingen
 • Skatteverket
 • Försäkringskassan
 • nav
 • Nordiska ministerrådet
 • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.