Yrken som kräver ”autorisasjon”

Vissa yrken i Norge, till exempel sjukvårdsyrken, är lagreglerade. För att du ska få jobba krävs då en ”autorisasjon” från norska myndigheter. Högre utbildningar kan också behöva godkännas när du vill in på den norska arbetsmarknaden. Tänk på att vara ute i god tid eftersom processen kan bli lång.

Att godkänna utbildning på universitets- och högskolenivå

På www.nokut.no kan du se om ditt yrke kan godkännas som motsvarande norsk utbildning. Vet du inte vad ditt yrke heter på norska kan du titta på sidan ”Vad heter ditt yrke på norska” eller på Utdanning.no.

Hälso- och sjukvård

Helsedirektoratet, är den auktoriserande myndigheten för 29 yrkesgrupper, som alla måste godkännas för att du ska få arbeta i den norska sjukvården.

Yrkesgrupper i norska vården som kräver ett godkännande

Allmennlege
Ambulansearbeider
Apotektekniker
Audiograf
Bioingeniør
Ergoterapeut
Farmasøyt
Fotterapeut
Fysioterapeut
Helsefagarbeider
Helsesekretær
Hjelpepleier
Jordmor
Kiropraktor
Klinisk ernæringsfysiolog
Lege – utdannet i EU/EØS
Lege – utdannet utenfor EU/EØS
Omsorgsarbeider
Optiker
Ortopediingeniør
Ortoptist
Perfusjonist
Psykolog
Radiograf
Sykepleier
Tannhelsesekretær
Tannlege
Tannpleier
Tanntekniker
Vernepleier

Sammanfattning över yrken och godkännande organ

yrke autorisasjon / godkännande organ
helsopersonal Helsedirektoratet – Autorisasjon og lisens
Helsedirektoratet
Revisor, regnskapsfører, eiendomsmegler, inkassobevilger Finanstilsynet
www.finanstilsynet.no
Veterinær og fiskehelsebiolog Mattilsynet
www.mattilsynet.no
Advokat Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
www.tilsynet.no
Sjöfart Sjøfartsdirektoratet
www.sjofartsdir.no
Pilot, flygtekniker Luftfartstilsynet
www.luftfartstilsynet.no

Källa: Ny i Norge

Uppdaterad:Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.