Svenskt aktiebolag som ska utföra uppdrag i Norge

Ett aktiebolag i Sverige som vill ta uppdrag och utföra det i Norge ska registrera verksamhet i Norge. Den svenska personalen har möjlighet att vara utsänd från Sverige under begränsad tid.

Ett svenskt aktiebolag som får uppdrag i Norge ska registrera sin verksamhet i Norge för att få ett norskt organisationsnummer. Vilka ytterligare registreringskrav som gäller för verksamheten i Norge beror på flera saker och mycket styrs av om verksamheten bedöms drivas på ett fast driftställe eller inte.

Alternativen för dig med ett svenskt aktiebolag som ska utföra uppdrag i Norge är att:

 1. skaffa ett norskt organisationsnummer och andra nödvändiga registreringar (exempelvis moms) i Norge för att kunna driva verksamhet i Norge som utländskt företag, NUF, på ett icke fast driftställe, exempelvis vid utsändning av personal på sporadiska uppdrag.
 2. ha en filial i Norge, ett så kallat NUF, på ett fast driftställe och driva det likt ett norskt AS men med säte i Sverige,
 3. starta ett helt nytt företag i Norge med valfri företagsform. Läs om alla företagsformer i Norge på Altinn.no.

Diskutera gärna syftet med er tänkta Norgeverksamhet med Skatteetaten i Norge (tel: +47 220 77 000) och Skatteverket i Sverige (tel: 0771–567 567). Exakt vad som passar bäst i just er situation beror på flera saker, exempelvis tidsaspekt, personalfrågor och så vidare.

Inkomstskatt i Sverige eller Norge?

Om inte verksamheten bedöms drivas på ett fast driftställe i Norge så finns möjligheten att ha utsänd personal från Sverige på uppdrag i Norge. Arbetstagarens inkomstskatt erläggs då fortsatt i Sverige även för arbete i Norge (förutsatt 183-dagarsregeln).  Läs mer om utsändning av personal här. Det fasta driftstället styr enbart skatteplikten avseende inkomstskatt för företaget och arbetstagaren. Moms och socialavgifter följer andra regler. Läs mer om ”tre skatter” här. 

Den anställde ska skatta i Norge om:

 • verksamheten drivs på ett fast driftställe eller,
 • om den anställde befinner sig på norsk mark längre än 183 dagar (sex månader) under en tolvmånadersperiod, eller
 • om den anställde bedöms vara uthyrd.

(Då ägaren av ett aktiebolag också arbetar i det, anses denne också vara anställd.)

Läs mer om personal som är anställd i två länder här.Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

 • Arbetsförmedlingen
 • Skatteverket
 • Försäkringskassan
 • nav
 • Nordiska ministerrådet
 • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.