Enskild firma i Sverige och uppdrag i Norge

Då du är i Norge och utför uppdrag måste du förhålla dig till norska lagar och regler. Om du ska driva verksamhet i Norge som enskild näringsidkare, ”selvstendig næringsdrivende”, måste du exempelvis registrera ett organisationsnummer i Norge. Det gäller oberoende av om du sedan tidigare har en enskild firma i Sverige, eller om du planerar att starta en. Var ute i god tid, vissa nödvändiga registreringar kan ta tid.

Alla som vill kunna sälja varor eller tjänster som näringsdrivande i Norge ska alltid registrera verksamheten i Norge för att få ett norskt organisationsnummer.

Även du som har en befintlig enskild firma i Sverige måste registrera ett nytt organisationsnummer i Norge för att kunna driva verksamhet där. Du kan välja att registrera en motsvarande enskild firma i Norge (enkeltpersonforetak)  eller en annan företagsform.

Alla ”enkeltpersonforetak” kan registrera sig gratis i Enhetsregistret och får då ett organisationsnummer. ”Enkeltpersonforetak” har även rätt att registrera sig i Foretaksregisteret, vilket kostar pengar. Om ”enkeltpersonforetaket” har fem anställda eller fler eller ska vara återförsäljare av varor är det registreringspliktigt i Foretagsregisteret. Länk till avgifter för registrering.

Den verksamhet som utförs i Norge ska bokföras i Norge. Din svenska enskilda firma och ditt norska ”enkeltpersonforetak” kommer då att ha varsin bokföring och varsitt bankkonto i respektive land.

Du kan som svenskboende registrera valfri företagsform i Norge. Om du vill att din svenska firma ska ansvara för den norska, är filial det enda alternativet, ett så kallat norskt utlandsägt företag, NUF. Läs om alla företagsformer i Norge på Altinn.no.

En svensk enskild firma kan ha norsk filialverksamhet (NUF)

 • Ett NUF som inte har fast driftställe har möjlighet att hantera momsen via en så kallad momsrepresentant.
 • Innehavaren av den svenska enskilda firman, tillika ansvarig för NUF, kan inte vara utsänd skattemässigt på samma sätt som en anställd kan, eftersom personen inte är anställd någonstans. Det är alltså inte möjligt att utnyttja 183-dagars regeln för skatt till hemlandet.
 • Om du, som ägare av den enskilda firman och ansvarig för NUF-registreringen, ska jobba i Norge, kan NUF:et registreras som arbetsgivare och du kan ta ut lön som anställd i Norge.
 • Som ”enkeltpersonforetak” är det du själv  som ser till att din inkomstskatt och andra avgifter går till rätt land.
 • Kontakta Skatteetaten om din enskilda näringsverksamhet i Norge bara har en uppdragsgivare. De kan hävda att du ses på som anställd hos kunden.

Som egen näringsdrivande är du själv ansvarig för att hantera och betala in skatt och försäkringar

 • Ta reda på i vilket land du ska vara socialförsäkrad genom att kontakta Försäkringskassan.
 • Ta reda på var du ska betala moms (mervärdesskatt) på varor och tjänster som du säljer. Kontakta Skatteverket och Skatteetaten, berätta om din verksamhet och få reda på vilket av länderna som vill ha momsen för din verksamhet.
 • Meddela svenska Skatteverket att du är näringsdrivande om du inte är det sedan tidigare i Sverige. Om du är boende i Sverige är du obegränsat skattskyldig här och måste uppge inkomster av näringsverksamhet från Norge i din deklaration.
 • Begär avräkning för att slippa dubbel beskattning. När du deklarerar i två länder finns det risk att du får betala skatt i båda länderna. Du har därför möjligt att göra avräkning på deklarationen (och preliminärdeklarationen) för inkomster du betalar skatt för i båda länderna. Summan av dina skatter ska aldrig överstiga den nivå som gäller i det land som du är obegränsat skattskyldig. Kontakta Skatteverket för personlig service.

Bo i Sverige med näringsverksamhet i Norge

Om du är bosatt i Sverige är du obegränsat skatteskyldig i Sverige. Det betyder att det du tjänar på din näringsverksamhet i Norge alltid ska tas upp i din svenska deklaration. Läs mer om obegränsad skattskyldighet på Skatteverket

Om du ska deklarera i Norge för din näringsverksamhet i Norge beror på om du bedriver verksamheten från ett fast driftställe, eller om du ska vara där en längre tid. Läs om vad som styr skatteplikten för enskild näringsidkare som bor i Sverige och bedriver näringsverksamhet i Norge på Nordisk eTax

Låt gärna Skatteverket eller Skatteetaten göra en bedömning om var du ska beskatta resultatet av din enskilda näringsverksamhet.Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

 • Arbetsförmedlingen
 • Skatteverket
 • Försäkringskassan
 • nav
 • Nordiska ministerrådet
 • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.