Registrera NUF (filial) i Norge: ”Norskregistrert Utenlandsk Foretak”

Ett så kallat ”NUF” är den enda av etableringsalternativen där det svenska företaget kan vara ansvarig för verksamheten eftersom den är en filial till ert svenska företag. Alternativet kan användas vid tillfälliga uppdrag, utsändning av personal eller vid etablering av verksamheten i Norge. Alla svenska bolagsformer kan registrera NUF. Ett NUF kan också vara arbetsgivare i Norge.

NUF, en norsk filial av ett utländskt företag, är en registreringsform och en etableringsmetod för  svenska företag. Etableringsmetoden kan användas på flera olika sätt. Filialen får olika skyldigheter beroende på om näringsverksamheten drivs med omsättning i Norge, om den drivs på ett fast driftställe och så vidare. Läs mer om skatteplikten för NUF på Skatteetaten eller kontakta altinn.no för att höra vad som är rätt för just er.

Registrera NUF i Enhetsregisteret och Foretaksregsteret?

Norska Brønnøysundsregisteret hanterar flera register. Två av dem är Enhetsregisteret och Foretaksregisteret. Enhetsregisteret är obligatorisk för all verksamhet i Norge, men det är inte all verksamhet som kräver registrering i Foretaksregisteret.

(Registrering i Foretaksregisteret är förenat med en avgift: Se registreringsavgifter hos Brønnøysundregistrene)

Alla som registrerar NUF använder samma blankett

Vilka register ni behöver anmäla er till beror på verksamhetens karaktär:

 • Alt 1) Registrera NUF när verksamheten i Norge ska bedrivas på fast driftställe (filial)
  Ett NUF som etableras på fast driftställe i Norge är skattepliktigt i Norge. Ett sådant företag drivs på i stort sett samma villkor som ett norskt AS (”aksjeselskap”). Till skillnad från att starta ett norskt AS behövs inget startkapital för att registrera ett NUF. Ett NUF med fast drifställe har ”regnskapsplikt” i Norge och ska lämna in årsregnskap .
 • Alt 2) Registrera NUF när inget fast driftställe i Norge ska finnas, på uppdrag i Norge med ert svenska företag
  Den här metoden passar till exempel svenska företag som ska driva verksamhet i Norge (sälja varor eller tjänster) med utsänd personal från Sverige utan att etablera sig på fast driftställe i Norge. Verksamheten ska registreras i Foretaksregisteret. Moms kan registreras antingen direkt på NUF.et eller via en representant. Läs om registrering av moms här. Oavsett om företaget sköter momshanteringen själv eller använder en momsrepresentant ska bokföring hållas separerad mellan den norska verksamheten och den svenska.
 • Alt 3) Registrera NUF enbart i Enhetsregisteret om ingen verksamhet kommer att bedrivas av ert företag på plats i Norge
  Etableringsmetoden passar svenska företag som inte har någon omsättning i Norge, när inget arbete utförs av det svenska företaget i Norge, men som kan behöva ett norskt organisationsnummer för att exempelvis avlöna personal som är skattepliktiga i Norge, vid uthyrning av arbetskraft eller anställning i Sverige av norskboende.
  Företag som ska bedriva bemanningsverksamhet ska i tillägg också vara registrerade som arbetsgivare och vara registrerade i hos Arbeidstilsynet.

Så här registrerar du ett NUF

Hämta följande blanketter:

Hjälp att fylla i Samordnet registermeldning >>

Aktuell handläggningstid finner du här

 • Sänd in blanketter tillsammans med vidimerad passkopia till Brønnøysundregistrene.

Viktigt

Regnskapsregisteret i Norge förutsätter att NUF som är registrerade i Foretaksregisteret har ”regnskapsplikt”, och insändningsplikt till Regnskapsregisteret.
Läs allt om insändningsplikt för NUF på brreg.no >>

Om er verksamhet är registrerad i Foretaksregisteret men inte har skatteplikt i Norge måste ni anmäla det varje räkenskapsår till  Regnskapsregisteret. Skicka ett e-postmeddelande till firmapost@brreg.no där du skriver att verksamheten inte är skattepliktig till Norge. Uppge norska organisationsnumret samt namn på ansvarig person och vilket år du avsäger dig ”årsregnskapet”.Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

 • Arbetsförmedlingen
 • Skatteverket
 • Försäkringskassan
 • nav
 • Nordiska ministerrådet
 • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.