Skatteavtale mellom de nordiske land mot dobbel beskatning

For å unngå at en ansatt tvinges til å betale skatt i flere land for arbeidsinntekt og formue i flere nordiske land, har de nordiska landene undertegnet en nordisk skatteavtale.

Nordisk skatteavtale

En privatperson som er bosatt i et land og har inntekter eller eiendeler i et annet land kan i forhold til de respektive lands interne lovverk være regnskap –  og skattepliktig i begge landene. For å unngå dobbel beskatning kan et land avstå fra skatteretten ellers kan landene via avtale komme overens om å fjerne dobbel beskatningen. En slik avtale kan bare lempe beskatningen og aldri gå utover den interne lovgivningen.

Uppdaterad:Sammensatt informasjon fra norske og svenske myndigheter og organisasjoner,
både for bedrifter og privatpersoner med grenseoverskridende aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.