Om

NAV, Norges arbetsförmedling, försäkringskassa och socialkontor

Norska myndigheten NAV är landets försäkringskassa, arbetsförmedling och kommunernas socialtjänst i en myndighet. NAV står för (Ny) Arbeids- og Velferdsforvaltning.

navlogoTelefon:

+47 55 55 33 33

NAV Webbplatslänkar:

NAV:s startsida, www.nav.no

NAV Pension

NAV Arbeidsplassen (sök lediga jobb)

För arbetsgivare:

NAV Aa-registeret

NAV-kontor i hela Norge:Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.