Återvända till Sverige efter jobb i Norge

Om du flyttar tillbaka till Sverige när du är arbetslös, ska du anmäla dig till Arbetsförmedlingen redan på din första arbetslösa dag. Det är också viktigt att du direkt ansöker om inträde i en svensk a-kassa. I Sverige finns 28 a-kassor och ansökan om inträde ska skickas till den a-kassa inom vilken bransch du har arbetat i Norge eller till Alfa-kassan som välkomnar alla oberoende av yrkesgrupp. A-kassan behöver intyg (U1) på den arbetade tiden i Norge.

VIKTIGT

Om du blivit arbetslös, anmäl dig till Arbetsförmedlingen redan din första arbetslösa dag i Sverige. Det kan påverka din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och arbetslöshetsersättning. => www.arbetsformedlingen.se

Kontakta även Försäkringskassan för eventuellt inregistrering om du planerar att motta någon ersättning därifrån: www.forsakringskassan.se.

Om du varit folkbokförd utanför Sverige i mer än 5 år krävs en anställning i Sverige innan kan ha rätten till a-kassa. Läs mer Alfakassan

Anmäl dig till Arbetsförmedlingen och sök inträde i a-kassan

Om du återvänder till Sverige efter uppsägningstiden, kan du också söka arbetslöshetsförsäkring där. Anmäl dig på Arbetsförmedlingen och begär inträde i en a-kassa. Eftersom Sverige har 28 a-kassor ska du skicka din inträdesansökan till den a-kassa inom vars bransch du har arbetat i Norge, eller till Alfa-kassan som välkomnar alla oberoende av yrkesgrupp. Inträde i en svensk a-kassa kan inte beviljas retroaktivt och därför är det viktigt att du omedelbart i samband med att ditt arbete i Norge upphör skickar ansökan om inträde i rätt svensk a-kassa. Om det uppstår ett glapp mellan försäkringsperioder, arbetet i Norge och inträdet i svensk a-kassa, mister du rätten till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning och kan bara få ersättning från grundförsäkringen (i skrivande stund max 365 kr/dag).

Du hittar en förteckning över alla a-kassor i Sverige här >>

Ansökan om U1-intyg (intyg om dagpengarrättigheter)

A-kassan behöver intyg på den arbetade tiden i Norge. Intyget heter ”U1” och utfärdas av NAV. En del a-kassor sköter hanteringen av U1-intyg åt dig, medan en del vill att du gör ansökan själv och därefter skickar in U1-intyget till a-kassan. Kontrollera med din a-kassa om du själv eller a-kassan förväntas ordna med U1-intyget. Glöm inte att ta en kopia innan du skickar U1-intyget till din A-kassa.Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.