Bokförings- eller räkenskapsskyldighet i Norge

De skyldigheter du som norsk företagare har mot norska myndigheter beror på vilken organisationsform du driver och om du driver din verksamhet från ett fast driftställe. Ett företag kan vara enbart bokföringsskyldigt eller både bokförings- och räkenskapsskyldigt.

Företag med räkenskapsskyldighet (”regnsskapsplikt”) måste lämna in årsbokslut

Det är bolagsformen och storleken på verksamheten som avgör om den är ”regnskapspliktig”. ”Regnsskapsplikt” betyder att företaget är skyldigt att lämna in årsbokslut med resultat- och balansräkning, noteringar och årsberättelse. Företag som är räkenskapsskyldiga är också bokföringsskyldiga.

Följande företag har ”regnskapsplikt”:

  • Alla aksjeselskap (AS).
  • Någon som driver ”enkeltpersonforetak” och som under året totalt haft värden över 20 miljoner kronor eller ett genomsnittligt antal anställda över 20 ”årsverk”.
  • NUF som driver verksamhet i Norge och som är skattepliktigt i Norge (fast driftställe).

Kontakta Brønnøysundregistrene om du är osäker på om ditt företag är ”regnskapspliktig”. Du når dem på telefon: +47 75 00 75 00 eller via formulär.

Bokföringsskyldighet för alla momsregistrerade företag

De företag som inte har ”regnskapsplikt” kan ändå uppfylla ”bokførings- og dokumentasjonskravene”, bokföringsplikt. Alla som är momsregistrerade och därmed lämnar ”mva-melding”(momsdeklaration) är bokföringsskyldiga. Läs mer om detta i Bokföringslagen

Inkomstdeklaration för enskilda näringsidkare

Du som driver enskild näringsverksamhet i Norge ska lämna in ”selvangivelse for naringsdrivende”, inkomstdeklaration för näringsidkare, för den verksamhet som du drivit i Norge. Är du svenskboende ska denna inkomst även deklareras i Sverige på din svenska inkomstdeklaration.

För att undvika dubbelbeskattning i Sverige för den del som beskattas i Norge, ska du som enskild näringsidkare begära avräkning på blanketten Avräkning av utländsk skatt (SKV 2703) för enskilda näringsidkare [Skatteverket] (0.1 MiB).

Läs mer på Altinn.no om ”skattemelding for formues- og inntektsskatt personilg næringsdrivende” och hur du fyller i deklarationen (RF-1030)”

Inkomstdeklarationen ska vara inlämnad senast 30 april (pappersblankett) eller 31 maj (elektronisk inlämning).

Läs gärna Skatteetatens instruktioner till ”hur du fyller i skattemelding för näringsdrivande”.

Källor för mer information

Håll in Ctrl när du klickar på en länk för att öppna den i en ny flik. Håll inne skift när du klickar på länken för att öppna i nytt fönster.

Ämnen:
Uppdaterad:Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.