Grensetjänsten är en informationstjänst som ger generell sammansatt information som sträcker sig över gränsen mellan Norge och Sverige.Samordnad information från:

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten
  • LO, Landsorganisationen i Sverige

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas.
Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.