När du ska söka pension efter arbete i Norge (eller andra EU/EES-länder)

Information till dig som bor du i Sverige och har upparbetad pension i Norge och vill ansöka om pension kontaktar Pensionsmyndigheten i Sverige. Läs om vad som gäller om beskattningen av din norska pension och hur du ansöker om pension från Norge när du bor i Sverige.

För att ansöka om pension i Norge när du bor i Sverige, börjar du med att kontakta Pensionsmyndigheten i Sverige.

Hur du ansöker om pension för arbete utfört utanför Sverige

Ålderspension från arbete i Norge kan du ha rätt till även om du bor i Sverige. För att ta ut pension från Norge tar du kontakt med Pensionsmyndigheten i Sverige. Pensionsmyndigheten samordnar din svenska pension med pensioner upparbetade i andra EU/EES-länder.

Pensionsåldern i Norge är 67 år och man kan söka om förtida uttag av ålderspension från 62 års ålder. Vissa krav måste dock uppfyllas. Du kan begära en serviceberäkning hos NAV Pension.  Läs mer i vår info om  Förtida Uttag Pension [Grensetjänsten] (74 KiB).

Kom ihåg att ansöka om din ålderspension i god tid.

Beskattning av den norska pensionen

  • Du ska ta upp hela pensionen från Norge i din svenska inkomstdeklarationen. Det gäller även då du har betalat skatt på pensionen i det land där den är utbetald. Undantag finns.
  • Du är skyldig att ta upp pensionen från Norge till beskattning i Sverige, men det blir aldrig dubbelbeskattning.
  • Kontakta Skatteverket för mer information.

Uföretrygd

Uföretrygd är en ersättning som man kan har rätt till om man inte längre pga sjukdom eller skada anses arbetsför. Denna ersättning kan vara procentuell och baseras på samma grundlag som pension. Om man tidigare arbetat i Sverige eller ett annat land inom EU/EES så görs en ansökan om motsvarande ersättning i varje land med pensionsupptjäning. Man kommer då att bedömas efter landets specifika regler för denna typ av ersättning. Detta betyder att man kan beviljas ersättning i ett land men nekas i ett annat.

Viktigt

Om man har uföretrygd från NAV eller arbeidsavklaringspenger (AAP) från Norge som är beskattningsbar i Sverige kan man begära en skattereduktion från och med 2018. Denna reduktion måste man begära själv och under rubriken ”underlag för skattereduktionen” kan man läsa om vad som gäller om man har en sjuk- och aktivitetsersättning från annat land.

https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2018.4/364206.html 

Trygdeavgift på norsk pension/uföretrygd när man är bosatt i Sverige

Trygdeavgift ska betalas till Norge om man enbart mottar offentlig pension/uføretrygd från Norge. Om man är skattemässigt bosatt i Norge, är det Skatteetaten som gör avdrag för trygdeavgiften. Om man är skattemässigt emigrerad är det NAV som gör avdrag för detta. Trygdeavgift ska inte betalas till Norge om man mottar offentlig pension/uføretrygd/sjukersättning både från Norge och Sverige samt inte har lön som beskattas i Norge, gäller även gränsgångare. Man ska inte heller som pensionär/uføretrygdad och bosatt i Sverige betala trygdeavgift till Norge om man samtidigt utför arbete eller driver en näringsverksamhet i Sverige.

Vid beslut om A1-intyg från Försäkringskassan

De perioder som man har eller har haft A1-intyg från Försäkringskassan är ej pensionsgrundande i Norge utan dessa socialförsäkringsperioder är pensionsgrundande i Sverige. Tänk på att kontrollera att den utländska inkomsten blir beräknad som pensionsgrundande inkomst på det svenska slutskattebeskedet.

Avregistrera dig från digital post från NAV Pensjon

Om du önskar att avregistrera dig från digital post och få besked i brevform så kan man lägga in sitt D-nummer/norska personnummer här; Reservasjon | Norge.no

Adressändring

Har du tidigare bott/arbetat i Norge och numera bor i Sverige är det viktigt att att du anmäler adressändring till Skatteetaten i Norge om du flyttar inom Sverige. Länk till adressändring hos Skatteetaten.Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.