Grensetjänstens kontor på Morokulien är tills vidare stängt för personliga besök men du är välkommen att ringa eller skicka e-post till oss.

Aktuellt: Information angående covid-19/Corona-viruset 

Om

Øresunddirekt – Informationstjänst mellan Sverige och Danmark

Øresunddirekt är en informationstjänst som förmedlar offentlig information från myndigheter till medborgare och näringsliv i Öresundsregionen.

Øresunddirekts uppgift är också att främja samarbetet mellan myndigheter och handläggare i regionen.

Bakom Øresunddirekt står det danska Økonomi- og Erhvervsministeriet samt Hovedstadens Udviklingsråd. Köpenhamns Kommun ansvarar för driften.

Utöver webbplatsen finns även Informationscentret Øresunddirekt i Malmö, där representanter från AF-Öresund, Försäkringskassan, Länsstyrelsen, Region Skåne och Skatteverket besvarar öresundsfrågor.

Bakgrunden för Øresunddirekt är rapporten ”Øresund – en region bliver til” från maj 1999. Rapporten är en svensk/dansk regeringsrapport som kartlägger barriärerna för Öresundsregionens utveckling. Rapporten konkluderade att en genomgående barriär för integrationen i Öresundsregionen är kommunikationen mellan medborgare, näringsliv och den offentliga förvaltningen.

 

Uppdaterad:Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.

Hur påverkas du av de nordiska ländernas olika covidrestriktioner?

De nordiska ländernas olika restriktioner i kampen mot covid-19 har fortfarande stora konsekvenser för personer och företag som verkar i gränsregionerna eller som rör sig mellan länderna. Nu sjösätter det nordiska Gränshinderrådet en tredje enkät för att följa upp hur de som drabbas av restriktionerna upplever situationen.

Frågeformuläret tar cirka 5 minuter att besvara och kommer att vara öppen under hela juni.

Klicka här för att delta i undersökningen >>

Norsk version >>