Om

Interregprojektet Gränsmöjligheter 2016-2019

2016-2019 deltog Grensetjänsten i ett Interregprojekt vid namn ”Gränsmöjligheter – En 161 mil integrarad arbetsmarknad mellan Sverige och Norge”.

Gränsmöjligheter är ett treårigt projekt med syftet att arbeta för utökad gränsöverskridande verksamhet mellan Norge och Sverige. Detta för att möjliggöra en ökad rörlighet för små och medelstora företag längs hela norsk-svenska gränsen. Projektet finansieras genom Interreg Sverige Norge som är ett EU program för gränsöverskridande samarbete. Målen är bland annat att:

  • Öka möjligheterna för företag i Norge och Sverige att utan hinder röra sig över en större gränsöverskridande marknad.
  • Samordna och strukturera arbetet med gränshinder för näringslivet längs hela norsk-svenska gränsen.
  • Riva mentala gränshinder genom att informera små- och medelstora företag om möjligheterna, istället för problemen, med att arbeta gränsöverskridande.
  • Reducera och hantera formella samt informella gränshinder för näringslivet längs hela norsk-svenska gränsen med hjälp av strukturerad samverkan mellan Grensetjänsten Norge-Sverige och de befintliga gränskommittéerna.

Projektet genomfördes i ett nära samarbete mellan Länsstyrelsen Värmland, Hedmark fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark, Svinesundskommittén, Grensetjänsten Norge-Sverige och gränskommittéer i båda länderna. Grensetjänsten Norge-Sverige medverkar aktivt i projektet genom Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och NAV. Utöver det närmaste partnerskapet kommer samarbete att bedrivas med Nordiska Ministerrådet samt en rad övriga aktörer som jobbar med näringslivsfrågor.

Följ projektet:

Hemsida: www.gransmojligheter.com

Facebook: facebook.com/gransmojligheter

Twitter: twitter.com/mojligheter

Kontakta oss för mer information:

Mikael Sondell, 070-979 51 68

Uppdaterad:Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.