Om

Om Grensetjänsten

Grensetjänsten är ett gränsöverskridande samarbete mellan Sverige och Norge.

Huvuduppgiften för Grensetjänsten är att hjälpa privatpersoner och företag som har någon form av gränsöverskridande sysselsättning. För den som arbetar eller driver företag på ”andra sidan” av den norsk-svenska gränsen är det viktigt att få rätt information.

Grensetjänsten arbetar för att med hjälp av ett heltäckande myndighetsnätverk kunna lämna fullständig information till de som har frågor som rör gränsöverskridande sysselsättning för både privatpersoner och företag.

Se förteckning över alla samarbetspartners här

Grensetjänsten arbetar inom fyra viktiga områden

INFORMATION

Det viktigaste för personer och företag som ska ha någon form av gränsöverskridande verksamhet är att få rätt information. Med den kompetens och det myndighetsnätverk som finns inom Grensetjänsten kan vi ge kunderna en generell sammansatt information.

GRÄNSHINDER

En annan funktion som Grensetjänsten har, är att lösa hinder eller problem som är relaterade till gränsöverskridande aktivitet. För att lösa dessa problem, och för att få en så effektiv dialog som möjligt mellan svenska och norska myndigheter, har vi etablerat ett Gränsråd. I Gränsrådet sitter personer från myndigheter och organisationer på svensk och norsk sida. De träffas två gånger om året för att diskutera de hinder som Grensetjänsten har identifierat i sitt dagliga arbete. En arbetsgrupp med de inblandade myndigheterna sätts samman och får i uppgift att diskutera och komma med konkreta förslag till hur hindret kan lösas. Vissa hinder kan lösas direkt av myndigheterna, andra kräver politisk behandling.

ARBETSMARKNAD

Vi jobbar med gränsöverskridande rekrytering samt med information om arbetsmarknaden i Sverige och Norge.

SAMORDNING

Grensetjänsten är en viktig samordnare mellan myndigheterna i båda länderna. Vi har olika aktiviteter för kunder inom både socialförsäkring, skatt och andra myndigheter. Dessutom har Grensetjänsten ett Gränsråd där båda länders myndigheter och organisationer samarbetar aktivt.Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.