Nyheter

Nyhetsarkiv: Företag

350-kronorsgränsen försvinner och VOEC-ordningen för varor med lågt värde införs 1 april 2020

Import av varor till Norge under 350 kr inklusive frakt har hittills varit befriade från moms, säravgifter och tull. Nu försvinner 350-kronorsgränsen och de norska konsumenterna ska betala avgifter från första kronan vid import från exempelvis en svensk e-handel.
För att förenkla för utländska handlare och för att slutkunden inte ska debiteras administrationsavgifter från fraktbolaget för tullhantering, inför Skatteeteten nu VOEC-ordningen som gör det möjligt för den utländska e-handlaren att sköta importmomsen i Norge åt konsumenten.

350-kronorsgränsen tas bort i två steg:

  • från 1 januari 2020: Gränsen tas bort för all mat och dryck och restriktionsbelagda varor.
  • från 1 april 2020: Gränsen tas bort för resterande varor och en ny förenklad ordning för att betala moms införs.

Moms på varor under 3000 kr debiteras direkt i webbshoppen

En webbutik utanför Norge som säljer varor med värde under 3000 kr till privatkunder i Norge ska från och med 1 april vara registrerad antingen i VOEC-registret eller det norska MVA-registret. VOEC-ordningen ger webbutiken möjlighet att ta betalt av norska privatpersoner inklusive norsk moms direkt i webbshoppen och rapportera momsen i Norge till VOEC-registret. Kunden behöver därmed inte invänta faktura för tulladministration och moms från fraktbolaget. Ordningen gäller för varor mellan 0-3000 kr.
Läs Skattetatens information ”Dette må du gjøre” >>

”Ordningen gjelder for varer med verdi fra 0 til 3 000 kroner og du slipper å betale toll, som det for eksempel er på klær. Du kan også handle flere varer på en gang så lenge de har verdi under 3000 kroner, men du må betale mva på 25 % for alle varene, også for transportkostnadene.”

Tänk på att det ur svensk synvinkel fortfarande är fråga om export. Det är viktigt att säljaren har transportsedlar och dylikt för att kunna styrka att varorna lämnat EU. Fakturan ska se ut som vid vanlig export.

Mer information om VOEC (VAT on e-commerce) hittar du på följande webbplatser:

 

Frågor om VOEC-ordningen ställs direkt till: voec@skatteetaten.no.

 

Observera att en e-handel som ger intryck av att vara en norsk verksamhet ska följa norska regler för registrering av verksamhet i Norge. Vänligen kontakta Altinn (+47 75 00 60 00) eller Brönnöysundsregistrene (+47 75 00 75 00) för att ta reda på vad som gäller för just dig.

Hinder ur vägen för anläggningsmaskiner

Om din verksamhet redan är momsregistrerad i Norge behöver inte moms erläggas i tullen vid införsel av varor och maskiner till Norge. Importmomsen hanteras istället via Skatteetaten och redovisas ihop med verksamhetens övriga momspliktiga omsättning i landet.

I Norge finns en omsättningsgräns på 50 000 NOK inom en 12-månadsperiod innan man kan momsregistrera verksamheten. Svenska företag som gör sitt första jobb i Norge har tidigare varit tvingade att erlägga moms i tullen för att ta med varor och maskiner över gränsen.

Efter att Grensetjänsten påvisade detta hinder för Skatteetaten om att man var tvingad att erlägga moms/avgifter på anläggningsmaskiner, exempelvis grävmaskin, vid första uppdrag vid gränspassering till Norge så finns nu en lösning på detta hinder.

Den enskilde företagaren har nu möjlighet att redan före första uppdraget få till en sådan förhandsregistrering av moms under förutsättning att omsättningen i Norge uppnår 50 000 NOK inom 3 veckor från den tidpunkt omsättningen startade i Norge och att det beloppet finns dokumenterat mellan kund och uppdragstagare/leverantör.

Se §2-4. Forhåndsregistrering i merverdiavgiftsloven.

All verksamhet på norsk mark kräver dessutom registrering i Brønnøysundregistrene (handläggningstid 2-3 veckor).

 

(foto: Erik Johnsen)

Kick-off för projektet Gränsmöjligheter

Katarina Nordmark (Länsstyrelsen Värmland), Kjell Vaagen (Hedmarks fylkeskommune) och landshövding Kenneth Johansson (Länsstyrelsen Värmland)

Katarina Nordmark (Länsstyrelsen Värmland), Kjell Vaagen (Hedmarks fylkeskommune) och landshövding Kenneth Johansson (Länsstyrelsen Värmland)

– Dagen bjöd på en på en rad olika inspiratörer som talade om möjligheter med att arbeta gränsöverskridande mellan Norge och Sverige, berättade Kjell Vaagen.

Först ut var Svein Ludvigsen som är Norges representant i Gränshinderrådet. Han talade bland annat om gränshinder för näringslivet och om arbetet med att minska dessa för att underlätta för företagen att arbeta över landsgränsen. Därefter berättade 21-åriga entreprenören Felicia Provender från det egna företaget Healthgoing om hennes tankar kring att arbeta gränsöverskridande mot den norska marknaden. Eftermiddagen inleddes med Frode Ek Skarnes, från det internationella företaget Mapei AS, som visade bland annat hur de strategiskt placerat sin nya fabrik för att på ett kostnadseffektivt sätt nå ut till kund, oavsett den norsk-svenska gränsen.

Eftermiddagen fortsatte i ett högt tempo med en inspirerande Charlotte Skott från Scandinavian Mountains AB som talade om samarbeten utan gränser och hinder. Hon använde den planerade flygplatsen i området mellan skidorterna Sälen och Trysil som exempel. Tomas Johnsson, till vardags planarkitekt i Malung-Sälen Kommun, underhöll åhörarna med både en rolig och tänkvärd presentation kring gränser. Slutligen berättade projektledaren Katarina Nordmark mer om projektet Gränsmöjligheter.

– Syftet med projektet är att arbeta för utökad gränsöverskridande verksamhet mellan Norge och Sverige för små och medelstora företag. Målen är bland annat att reducera mentala, formella och informella hinder för näringslivet, berättade Nordmark.

Tårta
Landshövdingen i Värmlands län Kenneth Johansson avslutade dagen med att tala om framtidsvisioner och kickstartade därefter projektet med att bjuda på tårta till ett jubel från besökarna!

Projektet Gränsmöjligheter startade den 1 september 2016 och pågår till den 31 augusti 2019. Projektägare är Länsstyrelsen Värmland och Hedmarks fylkeskommune. Det finansieras genom Interreg Sverige Norge som är ett EU-program för gränsöverskridande samarbete.

Följ projektet:

Hemsida: www.gransmojligheter.com

Facebook: facebook.com/gransmojligheter

Twitter: twitter.com/mojligheter