Aktiviteter

Gränsmöjligheters slutkonferens

Den 27 augusti är det dags för den sista konferensen inom ramen för Interregprojektet Gränsmöjligheter. Projektets slutkonferens arrangeras i Karlstad mellan kl 8.45 och 13.30.

Under snart tre år har vi jobbat med att öka kunskapen om gränsöverskridande affärer mellan Sverige och Norge. Ett stort antal företagare och samarbetspartners har deltagit i projektet och vi är stolta att säga att vi har bidragit till att fler affärer mellan länderna kommit igång, men kanske framförallt att de samarbeten som inletts kommer kunna hjälpa ännu fler i framtiden, oavsett var i våra avlånga länder företagen befinner sig.

Under slutkonferensen kommer vi få höra flera berättelser från gränsen. Projektgruppen sammanfattar vad projektet kommit fram till från vår resa längs gränsen, och vi får en inblick i tvålandsfrågor direkt från näringslivet, såväl utmaningar på det kulturella planet, men även när det kommer till regelverk som kan leda till gränshinder.