Om du är permitterad från norsk arbetsgivare och anställning upphör

Du som är boende i Sverige och har blivit permitterad från din norska arbetsgivare bör uppmärksamma att den permitterande tiden inte kan tillgodoräknas för svensk arbetslöshetsersättning.

En svenskboende som varit permitterad från norsk arbetsgivare kan ej tillgodoräkna dig permitterad tid som grund för svensk arbetslöshetsersättning. Permitterad tid redovisas inte längre som anställd tid på U1-intyg (intyg om upparbetade arbetsperioder). Norge har utökat permitteringstiden till 49 veckor vilket kan medföra att villkor för svensk arbetslöshetsersättning inte uppfylls. Problemet uppstår för dig om du är permitterad under en hel permitteringsperiod om 49 veckor.

(Om du uppehåller dig i Norge berörs du inte av detta. Du vänder dig istället till NAV för att söka ”dagpenger”.)

Läs mer om intyg om upparbetade arbetsperioder

Länk: Lista över alla bilaterala gränshinder mellan Sverige och Norge

För mer information, kontakta Grensetjänsten
0571-239 03

 

Läs mer om permitteringsregler i Norge på Arbeidstilsynets:s hemsida

 Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.