Om du blir sjuk

Information om vad som händer om man blir sjuk vid arbete i Norge.

Tänk på att utbetalningar från det norska socialförsäkringssystemet (trygdesystemet) kan medföra en förändring i din beskattning. Kontrollera därför alltid med Skatteverket om din ersättning ska beskattas i Sverige. Detta gäller för alla gränsarbetare oavsett var man arbetar eller bor.

Sykepenger 

Om du arbetar i Norge och är socialförsäkrad i det norska trygdesystemet betalar din arbetsgivare de första 16 kalenderdagarna i din sjukskrivning. Från den 17:e dagen ska man ansöka om ersättning från NAV. Arbetsgivaren kan välja att fortsätta att betala ut sjuklön efter 16 dagar och i sin tur få ersättningen refunderad från NAV. Läkarintyg från Sverige är godkända i Norge men måste kompletteras med en egenerklæring for utenlandske sykemeldninger. Dessa  regler gäller så länge som man inte har ett beslut om A1 från Försäkringskassan. Vid ett A1 beslut så gäller svenska regler rörande ersättning vid sjukskrivning.

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

AAP är en yrkesmässig och medicinsk rehabiliteringsersättning där man prövas mot arbetsmarknaden. Denna ersättnng kan man ha rätt till om man har en långvarig sjukskrivning över 12 månader. Man bör söka AAP efter att man varit sjukskriven i 40 veckor för att minska risken för glapp mellan ersättningarna.
Läs mer om Arbeidsavklaringspenger (AAP) på nav.no

En konsekvens av AAP för en gränsarbetare boende i Sverige inträffar vid en ansökan om a-kassa vid friskskrivning. Perioder med denna ersättning redovisas inte på attest U1 som socialförsäkrad tid och medför därför att man som mest kan ha rätt till grundbelopp från A-kassan.

Uföretrygd

Uföretrygd är en ersättning som man kan har rätt till om man inte längre pga sjukdom eller skada anses arbetsför. Denna ersättning kan vara procentuell och baseras på samma grundlag som pension. Om man tidigare arbetat i Sverige eller ett annat land inom EU/EES så görs en ansökan om motsvarande ersättning i varje land med pensionsupptjäning. Man kommer då att bedömas efter landets specifika regler för denna typ av ersättning. Detta betyder att man kan beviljas ersättning i ett land men nekas i ett annat.

Viktigt

Om man har uföretrygd från NAV eller arbeidsavklaringspenger (AAP) från Norge som är beskattningsbar i Sverige kan man begära en skattereduktion från och med 2018. Denna reduktion måste man begära själv och under rubriken ”underlag för skattereduktionen” kan man läsa om vad som gäller om man har en sjuk- och aktivitetsersättning från annat land.
Se Skatteverket.se rättslig vägledning ”Sjuk och aktivietsersättning”

 

Vårdförmåner 

Vårdförmåner är en boendebaserad förmån vilket betyder att man har all rätt till sjukvård och högkostandsskydd om man bor i Sverige. När det gäller tandvård och tandvårdsbidraget som även det är vårdförmåner så måste man skicka in blankett FK5435 till Försäkringskassan.

 Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.