Gör ID-kontroll för att få skattekort och D-nummer

Alla som ska jobba i Norge ska söka skattekort. Första gången gör du det genom att personligen besöka ett skattekontor i Norge. Samtidigt ansöker du om D-nummer, ett temporärt personnummer, om du inte har det sedan tidigare. OBS! Det är endast tidsbeställning som gäller för alla ärenden hos Skatteetaten.

Om du aldrig tidigare arbetat i Norge eller om du inte arbetat i Norge de senaste 24 månaderna måste du ansöka om ett skattekort. Det gör du genom att personligen besöka ett skattekontor i Norge som då gör en ID-kontroll. I Oslo, Stavanger och Kirkenes finns särskilda servicekontor för utländska arbetstagare, där Arbeidstilsynet, Politiet, Skatteetaten och Utlendingsdirektoratet (UDI) jobbar ihop för att utlänningar som kommer til Norge för att jobba, ska få god vägledning och kort handläggningstid på sina sökningar.

Det finns ett 40-tal skattekontor som kan utföra denna ID-kontroll. Det är endast tidsbeställning som gäller för ID-kontroll och övriga ärenden hos Skatteetaten.

Anställd hos en norsk arbetsgivare eller utsänd av en svensk arbetsgivare, alla ska göra ID-kontroll

Om du får lön från en norsk arbetsgivare , så söker du om och ändrar skattekort

Om du är utsänd från din svenska arbetsgivare på uppdrag i Norge, så söker du om och ändrar skattekort 

Vid besöket måste du ha med dig:

 1. ett giltigt pass eller ett nationellt ID-kort som utfärdats av Polismyndigheten. För att legitimera dig går det också bra att visa giltigt körkort tillsammans med ett personbevis som måste vara stämplat av Skatteverket.
 2. ett dokument som styrker att du blivit erbjuden arbete eller ett arbetskontrakt i Norge.

 

Söka nytt skattekort

Man måste söka nytt skattekort varje år. Har du arbetat i Norge inom de senaste 24 månaderna så behöver man inte personligen besöka skatteetaten. Man kan ansöka om skattekort gonom att skicka in Søknad om skattekort/forskudsskatt for utenlanske borgere (RF1209B). Detta gör man varje år i mitten av december för att få ett skattekort till nästkommande år.

Under skatteåret 2019 kommer det nya skatteregler i Norge.  Den nya regel innebär att man blir beskattat med en sk kildeskatt på 25 procent där trygdeavgiften på 8,2 procent ingår. Med denna skatt kan man inte göra några avdrag och behöver då inte heller lämna in en skattemelding (deklaration) i Norge.  Lär mer på skatteetatens hemsida.  Kildebeskattning på lønn

 

 

Extra för dig som är gränsgångare

Är du gränsgångare ska du också ansöka om ”Grensegjengerstatus” via Søknad om skattekort/forskudsskatt for utenlanske borgere (RF1209B) hos Skatteetaten i Norge. Det kan du göra samtidigt som du gör ID-kontrollen. Blanketten lämnar du in till den skatteregion där du ska utföra arbete i Norge. Till blanketten ska du bifoga ett personbevis från Skatteverket som styrker din bostadsadress. Personbeviset måste vara stämplat av Skatteverket.

Fakta om D-nummer och personnummer i Norge

Om du ska jobba och uppehålla dig i Norge i mindre än sex månader behöver du ett D-nummer, ett temporärt personnummer, för att bli registrerad i ”Folkeregisteret”. Ett D-nummer är nödvändigt för att få skattekort.

 • Ditt D-nummer har du hela livet.
 • Om du senare blir folkbokförd i Norge gäller istället ditt personnummer.
 • För att kunna få ett norskt bankkonto behöver du ha ett D-nummer eller ett personnummer.

Du som uppehåller dig längre än sex månader i Norge, måste besöka något av de 42 utvalda skattekontoren och anmäla flytt till Norge. Du kommer då att bli boenderegistrerad och tilldelas ett norskt ”fødselsnummer” (personnummer).

Från och med den 18 maj öppnar Skatteetaten upp en del kontor för ID-kontroller som har varit stängda pga situationen med Corona. Läs merSammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

 • Arbetsförmedlingen
 • Skatteverket
 • Försäkringskassan
 • nav
 • Nordiska ministerrådet
 • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.