Grensetjänstens kontor på Morokulien är tills vidare stängt för personliga besök men du är välkommen att ringa eller skicka e-post till oss.

Aktuellt: Information angående covid-19/Corona-viruset 

Kontrollera med din arbetsgivare att pappren är på plats

Innan du börjar jobba i Norge är det bra att kontrollera att din arbetsgivare har fått ditt skattekort och anmält dig till Aa-registret, annars kan du få betala för hög skatt på din lön.

När du har ansökt om skattekort och din ansökan behandlats, är din arbetsgivare skyldig att beställa dina uppgifter från Skatteetaten och hämta ut ditt skattekort elektroniskt. Arbetsgivaren ska samtidigt anmäla dig till Aa-registret i Norge. Om du då inte har ansökt om skattekort och det fattas uppgifter hos Skatteetaten är arbetsgivaren skyldig att dra 50 procent i skatt på din lön.
Du kan därefter själv logga in och kontrollera att du har ett aktivt anställningsförhållande.

Är skattekortet klart?

Kontrollera därför med din arbetsgivare tre veckor efter jobbstart om denne tagit ut ditt skattekort. Du kan även kontrollera med NAV om trygdeavgiften betalats in på din första lön samt med Aa-registret om arbetsgivaren anmält dig till arbetstagarregistret.

På skattekortet för en gränsgångare som bara jobbar i Norge finns enbart en trygdeavgift på 10 procent.Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.

Hur påverkas du av de nordiska ländernas olika covidrestriktioner?

De nordiska ländernas olika restriktioner i kampen mot covid-19 har fortfarande stora konsekvenser för personer och företag som verkar i gränsregionerna eller som rör sig mellan länderna. Nu sjösätter det nordiska Gränshinderrådet en tredje enkät för att följa upp hur de som drabbas av restriktionerna upplever situationen.

Frågeformuläret tar cirka 5 minuter att besvara och kommer att vara öppen under hela juni.

Klicka här för att delta i undersökningen >>

Norsk version >>