Gränsgångare ska lämna preliminär självdeklaration i Sverige

Du som är gränsgångare behöver göra en del insatser själv kring skattedeklarationen. Du sköter själv hanteringen av alla avgifter, utom den norska trygdeavgiften som den norska arbetsgivaren betalar in åt dig i Norge.

Information från svenska Skatteverket, 2021-03-01

De svenskboende gränsgångare som p.g.a. stängd gräns mot Norge inte kunnat arbeta sedan 29 januari och därför inte haft någon inkomst under februari, kan ha svårt att betala den debiterade skatten 12/3.
De kan i så fall lämna en preliminär inkomstdeklaration (PD) till Skatteverket, gärna via e-tjänsten, med uppgift om inkomster hittills i år i SEK, begära avdrag för trygdeavgift 8,2% och ange underlag för ev. fastighetsavgift. Resor till och från arbetet under januari borde inte vara av sådan omfattning att det medför rätt till avdrag. Ev. kan de även ta med avdrag för skuldräntor.
Under Övriga upplysningar får de tala om att de inte har kunnat åka till sitt arbete p.g.a. stängd gräns och att de därför inte har några inkomster i dagsläget (detta ska även de som från 1/3 åter får åka till sina arbeten skriva).
De bör också uppge om de vill avkorta sitt tidigare beslut (=skatten inbetald 12/2 står kvar oförändrad) eller om de vill att nytt årsbelopp beräknas på nu lämnade uppgifter (kan innebära att skatt inbetald 12/2 helt eller delvis återbetalas).
Det är sedan VIKTIGT att när de svenskboende gränsgångarna åter får börja att jobba i Norge och då får en inkomst igen, lämnar en ny PD med de nya förutsättningarna (så snart de har fått beslut på den första PD:n ).
Eftersom ärendena kräver en viss handläggningstid är det viktigt att lämna in en PD så snart som möjligt. Tills man har fått ett nytt beslut så gäller det gamla beslutet.
Vid ev. frågor ring Skatteupplysningen 0771-567 567

 

Om du är gränsgångare bosatt i Sverige ska du lämna in en preliminär självdeklaration, SKV 4314,  till Skatteverket. Där uppger du din uppskattade inkomst för din arbetsperiod eller för hela inkomståret. Du har samma möjlighet att göra avdrag i din inkomstdeklaration i samband med arbetet i Norge som om du skulle arbeta i Sverige, till exempel avdrag för resor.

Om du är gränsgångare betalar din arbetsgivare trygdeavgiften

Som gränsgångare betalar du trygdeavgift till Norge. Det är din arbetsgivare som sköter den inbetalningen. Då ditt skattekort endast innehåller trygdeavgiften på 10 procent, är det allt som en gränsgångare betalar i avgifter till det norska systemet.

Den norska trygdeavgiften ger rätt till norsk pension samt social- och arbetslöshetsförsäkring i Norge. Då du betalar trygdeavgiften slipper du att betala den allmänna pensionsavgiften i Sverige och får samtidigt möjlighet att begära avdrag för trygdeavgiften i din svenska deklaration.

Som gränsgångare betalar du själv in din skatt till Skatteverket i Sverige

Du får ett brev från Skatteverket om och hur mycket skatt du ska betala varje månad. Preliminärskatten betalas sedan antingen genom egna inbetalningar (särskild A-skatt) eller genom förhöjt skatteavdrag, se länk: Gränsgångare – Betala skatt och deklarera.Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.