Gränsgångare ska lämna preliminär självdeklaration i Sverige

Du som är gränsgångare behöver göra en del insatser själv kring skattedeklarationen. Du sköter själv hanteringen av alla avgifter, utom den norska trygdeavgiften som den norska arbetsgivaren betalar in åt dig i Norge.

Om du är gränsgångare bosatt i Sverige ska du lämna in en preliminär självdeklaration, SKV 4314,  till Skatteverket. Där uppger du din uppskattade inkomst för din arbetsperiod eller för hela inkomståret. Du har samma möjlighet att göra avdrag i din inkomstdeklaration i samband med arbetet i Norge som om du skulle arbeta i Sverige, till exempel avdrag för resor.

Om du är gränsgångare betalar din arbetsgivare trygdeavgiften

Som gränsgångare betalar du trygdeavgift till Norge. Det är din arbetsgivare som sköter den inbetalningen. Då ditt skattekort endast innehåller trygdeavgiften på 10 procent, är det allt som en gränsgångare betalar i avgifter till det norska systemet.

Den norska trygdeavgiften ger rätt till norsk pension samt social- och arbetslöshetsförsäkring i Norge. Då du betalar trygdeavgiften slipper du att betala den allmänna pensionsavgiften i Sverige och får samtidigt möjlighet att begära avdrag för trygdeavgiften i din svenska deklaration.

Som gränsgångare betalar du själv in din skatt till Skatteverket i Sverige

Du får ett brev från Skatteverket om och hur mycket skatt du ska betala varje månad. Preliminärskatten betalas sedan antingen genom egna inbetalningar (särskild A-skatt) eller genom förhöjt skatteavdrag, se länk: Gränsgångare – Betala skatt och deklarera.Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.