Se över dina försäkringar i Norge

Reglerna kring kollektivavtal och försäkringar ser lite annorlunda ut i Norge än i Sverige. Till exempel kan din rätt till barn- och bostadsbidrag påverkas om du jobbar i Norge.

I Norge finns inga A-kassor utan arbetslöshetsförsäkringen är obligatorisk och ingår i trygdeavgiften. Det är inte nödvändigt att tillhöra ett norskt fackförbund men det kan vara bra om du vill ha någon typ av tilläggsförsäkring eller om du eventuellt hamnar i tvist med arbetsgivaren.

Viktigt att veta om dina försäkringar som anställd i Norge

I Norge är du inte automatiskt försäkrad till och från arbetet via kollektivavtal som vi är i Sverige. Av den anledningen kan det vara bra att vara med i ett fackförbund som har tilläggsförsäkringar som du kan ansluta dig till. Ett annat alternativ är att kontakta ett norskt försäkringsbolag. Om det inte finns någon facklig representant på arbetsplatsen kan du kontakta lämplig facklig organisation i Norge.

På jobbet är du dock försäkrad.

Barnbidrag och bostadsbidrag kan påverkas om du jobbar i Norge

Om du börjar jobba i Norge kan det påverka olika bidrag från Försäkringskassan i Sverige. Exempelvis kan barnbidraget upphöra i Sverige och då kan du istället ansöka om barnetrygd hos NAV.

Storleken på bostadsbidraget kan också ändras då du arbetar i Norge men bor i Sverige. Ta kontakt med Försäkringskassan för mer information om vad som gäller dig.

Finns det tariffavtal som gäller för din arbetsplats?
Se förklaring och lista över tariffavtal på Fellesforbundets hemsida >>

Ska jag gå med i facket?
Kolla med LO >>

Uppdaterad:Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.