Lön och arbetsförhållanden

”Landsorganisasjonen i Norge” (LO), och ”Fellesforbundet” ger dig mest aktuell information om lönesituationen i Norge. ”Arbeidstilsynet” har koll på dina rättigheter som arbetstagare.

Grensetjänsten får ofta frågor om lön, men för oss är det svårt att ge tillfredsställande svar. Landsorganisasjonen i Norge (LO)  och Fellesforbundet  är de som kan ge mest aktuell information om lön i olika yrkeskategorier.

En annan bra hemsida om lönefrågor är www.virke.no. ”Virke” är huvudorganisation för 18 300 företag inom  branscherna handel, kunskap, teknologi, turism (reiseliv), service, hälsa, omsorg, utbildning, kultur och frivillighet.

Var uppmärksam på vilken typ av anställning du erbjuds

Om du  erbjuds timanställning eller kortare anställning kan det få konsekvenser för dig om du bor i ett land och arbetar i ett annat. Läs noga igenom ditt anställningsavtal  innan du skriver på. Se vad ett anställningsavtal ska innehålla på Arbeidstilsynet webbplats.

Du kan också kontakta berörd facklig organisation i Norge och kontrollera om det finns ett så kallat tariffavtal (ungefärlig motsvarighet till det svenska kollektivavtalet). Det är inte lika vanligt med tariffavtal i Norge som med kollektivavtal i Sverige och en arbetsgivare behöver inte vara oseriös för att det saknas. En av Norges största samorganisationer är Fellesförbundet, där du hittar mer information om tariffavtal och annat.

Ha koll på dina arbetsvillkor

Enligt lag ska det upprättas ett anställningsavtal då du anställs. Försäkra dig om att du förstår allt som står i avtalet. Ofta börjar en anställning med en provanställning (prøvetid), veckoarbetstiden kan vara upp till 40 timmar per vecka, men kontorstid är vanligtvis 37,5 timmar i veckan; skiftarbete kan vara kortare. Det finns ingen lagstadgad minimilön i Norge men i många branscher finns tariffavtal med en angiven minimilön.

Är arbetsgivaren seriös?

Brønnøysundregistrene (motsvarigheten till svenska Bolagsverket) kan du få information om en arbetsgivare är pålitlig och seriös. Där kan du få svar på om arbetsgivaren har betalningsanmärkningar, konkurser eller liknande. Kontakta dem på telefon +47-75 00 75 00 eller via www.brreg.no och fråga om företaget finns registrerat och om det finns betalningsanmärkningar, ”negativ heftelse”. Om det gäller industri- och byggföretag kan du kolla det genom att kontakta Fellesforbundet: telefon +47-230 63 100.

Med Skatteetatens ”Mine inntekter og arbeidsforhold” får du full koll på att allt står rätt till med din anställning i Norge, om arbetsgivaren är seriös, etc.

 Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.