Att vara jobbsökande från Sverige i Norge

Du som är helt arbetslös har möjlighet att vara borta i längst tre månader för att söka arbete i ett annat EU/EES-land, däribland Norge och behålla din arbetslöshetsersättning.

Att vara arbetssökande i Norge 
Du som är helt arbetslös har möjlighet att under vissa villkor ta med dig din arbetslöshetsersättning för att söka arbete i ett annat EU/EES-land, däribland Norge.

  • Du får vara borta i längst tre månader för att få behålla din ersättning.
  • För att få ersättningen utbetald i söklandet krävs att du kan visa upp ett intyg. Intyget kallas E 303 och ansökningsblankett finns på Arbetsförmedlingen i ditt hemland. För att få detta intyg måste du ha varit inskriven som arbetslös arbetssökande på Arbetsförmedlingen i minst fyra veckor innan du åker. Du ska dessutom vara berättigad till a-kassa före avresan.
  • Du måste anmäla dig till Arbetsförmedlingen i söklandet inom sju dagar efter avresedagen för att kunna få ersättning från avresedagen. Anmäler du dig senare betalas ersättningen först från den dagen.
  • Om du inte får ett arbete måste du återvända till ditt hemland och anmäla dig till Arbetsförmedlingen inom tre månader från avresedagen, för att du inte ska förlora din rätt till arbetslöshetsersättning.

Uppdaterad:Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.