Helsesektoren – vård och omsorg

De flesta vårdyrken i Norge har ett stort behov av personal. För att du ska kunna arbeta med ett vårdyrke i Norge måste du ha en så kallad auktorisation som är ett bevis på att din svenska utbildning gäller.

”Helsesektoren” i Norge är indelad i tre huvudgrenar:

  1. ”Kommunehelsetjenesten”.
  2. Regionala vårdorganisationer.
  3. Privata vårdföretag.

Att jobba inom vård och omsorg i Norge

Om du bestämt dig för att arbeta både i Sverige och i Norge, något som är väldigt vanligt i vårdbranschen, är det viktigt att du tar kontakt med Försäkringskassan eller ditt NAV-”trygdkontor” för att reda ut din socialförsäkringstillhörighet.  Läs mer om att arbeta i två länder här.

För att du ska kunna arbeta i ett vårdyrke i Norge krävs en auktorisation (”autorisasjon”), som godkänner att din svenska utbildning och licens gäller i Norge.  Läs mer om autorisasjon och licens på Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell . Välj ditt yrke under yrkesgrupper och läs mer om auktorisationen och hur du ska söka.

Vid frågor angående ansökan om auktorisationer kontakta Helsedirektoratet +74 21 52 97 00

OBS! Auktorisationen ska betalas i förskott. Betalning sker med bankkort via internet.

Uppdaterad:Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.