Gränshinder för näringslivet

Just nu deltar Grensetjänsten i ett treårigt Interregprojekt vid namn Gränsmöjligheter. En del av syftet med projektet är att stärka gränshindersarbetet för näringslivet längs hela den 161 mil långa gränsen mellan Sverige och Norge.

Gränsmöjligheter – ett treårigt interregprojekt för att öka möjligheterna för svenska och norska företag att bedriva verksamhet över gränsen.

Läs mer

Uppdaterad:Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.