Gränshinderarbete mellan Norge och Sverige

Det jobbas kontinuerligt med att identifiera olika gränshinder. Dessa olika grupperingar samarbetar kring gränshinderarbetet mellan Norge och Sverige.

Det finns många olika samarbetsavtal mellan de nordiska länderna, avtal som ska underlätta för nordbor att till exempel flytta, jobba och studera i de nordiska länderna. Trots alla avtal händer det då och då att människor kommer i kläm när det gäller frågor kring exempelvis a-kassa, socialförsäkring och tull.

Vi på Grensetjänsten vill underlätta och förbättra för dig med gränsöverskridande verksamhet i Sverige och Norge, och jobbar kontinuerligt med att identifiera olika gränshinder.

Dessa olika grupperingar samarbetar kring gränshinderarbetet mellan Norge och Sverige:

Grenserådet Norge-Sverige

 • Är en samordnings- och samarbetsarena för olika myndigheter och organisationer i Sverige och Norge.
 • Startades år 2003 av Grensetjänsten.
 • Har möten två gånger per år.
 • Rådet består av representanter från Grensetjänsten, specialister och personer som har mandat att föra frågor vidare i myndigheter och organisationer i sina respektive länder.
 • Rådet tar upp och diskuterar gränshinder, tillsätter arbetsgrupper och ger lösningsförslag.
 • Ordförande är varannan gång landshövdingen i Värmland, varannan gång fylkesmannen i Innlandet.

 Förenklingsgruppen Norge-Sverige

 • En grupp som är tillsatt av Grenserådet att arbeta med förenklingar mellan länderna, (det som inte klassas som gränshinder), exempelvis blankettförenklingar.
 • I gruppen sitter representanter från Grensetjänsten och personer som arbetar operativt och kundnära i olika myndigheter.
 • Gruppens medlemmar arbetar kontinuerligt med dessa frågor.

Beredningssekretariatet

 • En grupp som är fysiskt placerat på Grensetjänsten och bereder gränshinder och förenklingar. Tillsätter arbetsgrupper i frågor som uppstår mellan Grenserådet och Förenklingsgruppen.

Gränshinderrådet

 • Är utsedda av de nordiska statsministrarna för att arbeta gemensamt med gränshinder i Norden. Sekretariatet för Gränshinderrådet sitter vid Nordiska Ministerrådet i Köpenhamn.
 • Har möten fyra gånger per år.
 • De flesta representanter har förmöten med sina respektive informationstjänster i sitt land. Den svenska representanten har exempelvis förmöten med Grensetjänsten Norge-Sverige, Nordkalottens Gränstjänst, Hallå Norden i Stockholm och Öresunddirekt. Detta för att få input på gränshinder och vilka som ska prioriteras.
 • Sveriges representant heter Eva Tarselius-Hallgren, Ämnesråd vid Utrikesdepartementet.
 • Norges representant heter Vibeke Hammer Madsen, tidigare administrerande direktör i Landsorganisasjonen Virke.

Nordiska Ministerrådets gränshindersekretariat

 • Samordnar gränshinderarbetet i Norden.
 • Ansvarar för gränshinderdatabasen där nordiska gränshinder rapporteras in.
 • Sammankallar och har gemensamma gränshinderträffar med alla informationstjänster, den sk LOTS-gruppen som träffas cirka två-tre gånger per år.


Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

 • Arbetsförmedlingen
 • Skatteverket
 • Försäkringskassan
 • nav
 • Nordiska ministerrådet
 • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.