Har företag i Sverige och vill ta uppdrag i Norge

Så fort en verksamhet drivs i Norge ska ni som uppdragstagare förhålla er till norska lagar och regler. Ta reda på vad som gäller för personalen och bolaget och hur ni måste förbereda er innan ni kan ta uppdrag i Norge.

Du måste börja med att registrera din verksamhet i Norge: en registrering krävs för att du ska kunna lämna in nödvändiga blanketter och betala in eventuella skatter och avgifter till norska myndigheter när ni är i Norge och utför arbete. Detta gäller alla utländska aktörer som ska in i Norge och ta uppdrag, även svenska. Oavsett befintlig företagsform på verksamheten i Sverige är det möjligt att agera på norsk marknad, efter att ni gjort nödvändiga registreringar.

Läs mer om några av de vanligaste etableringsmetoderna för svenska företag under fliken Kom igång / Registrera

Tidsbegränsade uppdrag eller permanent etablering?

Ska uppdraget/uppdragen i Norge pågå under en längre period, är det ni själva som är uppdragstagare eller hyr ni bara ut er personal till annans uppdrag i Norge och har ni ett fast driftställe i Norge? Allt detta är faktorer som styr om bolaget och personalen ska betala skatt i Sverige eller Norge.

Det finns skatteavtal mellan de nordiska länderna som gör det möjligt för företag och dess personal att driva verksamhet i ett annat land i Norden utan att bli krävd på skatt från båda länderna.

Kontakta Skatteverket om ni vill veta mer om det nordiska skatteavtalet och om alternativen för er svenska personal.

För att se de olika möjligheterna för er personal, läs mer under Kom igång – ta reda på skatt- och socialförsäkringsland för anställda och enskilda näringsidkare

Det är skillnad på att ta uppdrag som aktiebolag jämfört med enskild firma

Nedan beskrivs mer ingående vilka frågor en företagare i de båda företagsformerna ställs inför:Sammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

  • Arbetsförmedlingen
  • Skatteverket
  • Försäkringskassan
  • nav
  • Nordiska ministerrådet
  • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.