Fast driftställe avgör var inkomstskatten ska betalas

Ska din verksamhet i Norge drivas från ett så kallat ”fast driftställe” avgör det i vilket land som verksamheten och dess personal ska beskattas.

Begreppet ”fast driftställe” definieras i det nordiska skatteavtalet. Det avser en stadigvarande plats för affärsverksamhet varifrån ett företags verksamhet helt eller delvis drivs, till exempel:

 • en plats för företagsledning,
 • en filial,
 • ett kontor,
 • en fabrik,
 • en verkstad eller en
 • gruva, olje- eller gaskälla, ett stenbrott eller annan plats för utvinning av naturtillgångar.

Det finns några undantag kring reglerna om fast driftställe för några verksamheter, läs mer om fast driftställe här.

Skatteetaten bedömer om verksamheten drivs på ett fast driftställe

Om du är osäker på om den plats där du utför arbetet räknas som ett fast driftställe, kontakta Skatteetaten.

Läs om ”Fast driftsted” på Skatteetaten.noSammansatt information från svenska och norska myndigheter och organisationer,
för företag och privatpersoner med gränsöverskridande aktiviteter.

 • Arbetsförmedlingen
 • Skatteverket
 • Försäkringskassan
 • nav
 • Nordiska ministerrådet
 • Skatteetaten

Informationen är inte juridisk bindande. Innehållet är sammanställt av Grensetjänsten och uppdateras kontinuerligt så fort fel uppmärksammas. Grensetjänsten och dess samarbetspartners reserverar sig för eventuella felskrivningar och ändringar som sker efter ovan angiven tidpunkt för uppdatering.